Školní družina

Upozornění pro rodiče:

Upozorňujeme rodiče, že přeplatek úplaty za školní družinu za měsíc prosinec (vánoční prázdniny) ve výši 35 Kč bude vrácen na účty v měsíci červnu 2022.

V případě, že by během měsíců leden – červen 2022 došlo k uzavření školní družiny na dobu delší než 5 dnů, bude také vyúčtováno a vráceno během června 2022.


ZÁPIS  DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

Zápis do ŠD je určen pro žáky 1.- 4. ročníků. Pro přihlášení do ŠD musí všichni zájemci odevzdat nový zápisový lístek pro nový školní rok (viz dokumenty ke stažení). 

Aktuální provoz školní družiny

 • Z organizačních a technických důvodů není možné dodržet v ŠD skupiny žáků pouze z jedné třídy. Žáci se budou v ŠD slučovat z více tříd. Zvažte proto přihlášení žáků do ŠD.

 • Osobní vyzvedávání dětí je možné před hlavním vchodem budovy školy od 12,00 – 15,30 a pak od 16,00 – 17,00 hod před bočním vchodem v půlhodinových intervalech (čas vyzvednutí je nutno uvést na zápisním lístku)
 • Upozorňujeme rodiče, že  děti nebudeme ze ŠD pouštět domů na základě telefonátu, ale pouze podle údajů na zápisovém lístku nebo předchozího písemného vyrozumění.
 • Další bližší informace k samostatných odchodům dětí z družiny Vám podají paní vychovatelky.

Zápis do družiny

V prvním týdnu v září dostanete informační letáček s pokyny k úhradě poplatku za ŠD, který činí 130Kč/měs. a hradí se ve dvou splátkách

září-prosinec ve výši 520,-Kč
leden-červen ve výši 780,-Kč

Úhrada za ŠD probíhá formou převodu na účet školy č. 3640529379/0800

V pokynech bude přidělen Vašemu dítěti variabilní symbol a do zprávy pro příjemce napíšete „příjmení a jméno dítěte – poplatek za ŠD“.
Bez těchto údajů nebude možné platbu identifikovat!

Kontakty

Vedoucí vychovatelka

Dolní družina

Horní družina

Z archivu... PROBĚHLÉ AKCE V DRUŽINĚ

Proběhlé akce na rok 2019/2020

 • Klub deskových her a zábavné logiky
 • Projektové dny s odborníky v ŠD i mimo prostory školy
 • Využití ICT ve výuce, aktivity z podpory MŠMT, hodina pohybu navíc
 • Celoroční program divadélka „Smíšek“
 • Exkurze do „Stanice ml.přírodovědců“
 • Soutěž v zavazování tkaniček, oblékání na čas
 • Návštěva kina v Klimkovicích
 • Celoškolní projekt – zdravověda (seriál „Byl jednou jeden člověk“, dovednostní soutěže první pomoci, vědomostní kvízy, beseda a názorná ukázka se záchranářem
 • Halloween
 • Beseda -pes, zdraví pro zvířata (pomáháme zvířatům)
 • Návštěva psího útulku
 • Návštěva solné jeskyně
 • Veselé vánoční odpoledne – soutěž
 • Vánoční zvyky
 • Soutěž v deskových hrách
 • Maškarní karneval
 • Hry ve sněhu
 • Plnění Bobříků
 • Přijede p.malíř Dostál
 • Návštěva ze školky – seznámení s novými kamarády
 • Výroba dárků pro budoucí prvňáčky
 • Návštěva školní knihovny
 • Den Země
 • Velikonoce – zvyky, výrobky
 • Návštěva dopravního hřiště
 • Školy v přírodě
 • Přijedou k nám hasiči
 • Malování na chodník
 • Den dětí – sportovní odpoledne

Proběhlé akce 2018/2019

 • Kluby deskových her a zábavné logiky
 • Čtenářské kluby
 • Klub počítačového kreslení a výukových her na PC
 • Celoroční program divadélka „Smíšek“
 • Celoroční program „Stanice ml.přírodovědců“
 • Sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka
 • Návštěva dopravního hřiště
 • Halloween
 • Drakiáda – soutěž
 • Hod vlaštovkou
 • Veselé recitování
 • Soutěže v deskových hrách
 • Česká tradice – Sv.Martin
 • Kino Klimkovice
 • Pekelná diskotéka, módní přehlídka
 • Veselé vánoční odpoledne – soutěž
 • Vánoce u sousedů – zvyky
 • Hry ve sněhu
 • Projektový den – malíř p. Dostál
 • Piškvorkiáda – soutěž
 • Maškarní karneval
 • Bruslení
 • Kvíz první pomoci
 • Koloběžkiáda – soutěž
 • Výroba dárků pro prvňáčky
 • Návštěva školní knihovny
 • Den Země
 • Velikonoce – zvyky
 • Školy v přírodě
 • Kuličkový král
 • Malování na chodník
 • Den dětí – sportovní odpoledne
 • Vykonat dobrý skutek o prázdninách

Proběhlé akce 2017/2018

 • po stopách Gen.Z.Škarvady- sportovní soutěživé odpoledne na šk.hřišti
 • celoroční ekologický kurz ve Stanici ml.přírodovědců
 • letecký den – hod vlaštovkou
 • oslava 100.let narození Gen.Z.Škarvady, celodenní pochod s programem
 • přijede k nám kouzelník
 • veselé vánoční odpoledne
 • návštěva kina v Klimkovicích
 • přijede k nám p.malíř Dostál
 • loutkové divadlo
 • výroba dárků pro budoucí 1.třídy
 • zdobení perníčků pro maminky
 • dopravní hřiště
 • sportovní soutěživé odpoledne
 • kuličkový král

Proběhlé akce 2016/2017

 • Olympiáda – září 2016
 • Hvězdy – Slunce 12.10.2016
 • Halloween
 • kino Klimkovice 11.11.2016
 • přijede k nám kouzelník 12.12.2016
 • exkurze do Stanice přírodovědců-listopad
 • návštěva školní knihovny nebo na ul. Vietnamské s programem – listopad
 • veselé vánoční odpoledne
 • návštěva psího útulku – prosinec 2016
 • Vánoční jarmark 21.12.2016
 • přijede k nám malíř p.Dostál 4.1.2017
 • najdi cestu….šifry – únor 2017
 • Tvoje tvář má známý hlas – březen 2017
 • dopravní hřiště – duben 2017
 • Den Země 25.4.2017
 • zdobení perníčků pro maminky 12.5.2017
 • Dinopark 17.5.2017

Proběhlé akce 2015-2016

 • Stanice ml.přírodovědců, září 2015
 • kino Cinestar – Hotel Transylvánie II.
 • zábavné soutěžní odpoledne na školním hřišti, září 2015
 • Soutěž Drakiáda, říjen 2015
 • Návštěva knihovny s programem, listopad 2015
 • Zdravé stravování – listopad 2015
 • kino v Klimkovicích – UUPS! Noe Zdrhnul, listopad 2015
 • Zdobení perníčků, prosinec 2015
 • Výlet na Myslivnu, prosinec 2015
 • kino Cinestar, leden 2016
 • Lyžařský kurz-Vaňkův kopec, leden 2016
 • Hledá se talent, leden 2016
 • Přijelo k nám divadlo „O Planetách“, únor 2016
 • Malíř L. Dostál – zvířátka, únor 2016
 • Maškarní bál, únor 2016
 • Návštěva školní knihovny, březen 2016
 • 12-ti denní školy v přírodě- listopad, leden, březen, duben 2016
 • Den Země, duben 2016
 • Ekologická soutěž, duben 2016
 • Návštěva dopravního hřiště, duben 2016
 • Zdravověda – soutěž, květen 2016
 • U6 + Svět techniky Vítkovice, květen 2016
 • Den dětí, červen 2016
 • Velká družinová olympiáda, červen 2016

Proběhlé akce 2014-2015

 • Návštěva Stanice mladých přírodovědců 23.9.2014
 • Hon na mamuta 6.10.2014
 • Staroslovanské hry 24.10.2014
 • Návštěva solné jeskyně 31.10.2014
 • Návštěva knihovny 19.11.2014
 • Hledání pokladu dle šifry 21.11.2014
 • Soutěž o nejkrásnější šperk + korálkové soutěžení mezi odděleními 28.11.2014
 • Kino v Klimkovicích 3.12.2014 film „Khumba“
 • Zdobení perníčků s rodiči 11.12.2014
 • Veselé vánoční odpoledne 17.12.2014
 • Na Myslivnu za zvířátky leden 2015
 • Středověké město – celodruž.soutěž
 • výroba dárků pro budoucí prvňáčky leden 2015
 • Cinestar pohádka „Tři bratři“ 15.1.2015
 • lyžařský kurz na Skalce 19-24.1.2015
 • Středověké rytířské souboje – celodruž.akce mezi odděleními
 • návštěva Ostravského muzea 11.2.2015
 • maškarní karneval 12.2.2015
 • Práčata – soutěže 25.3.2015
 • Čím budu? program v DDM 27.3.2015
 • návštěva dopravního hřiště 4/2015
 • divadlo „Včelí královna“ 22.4.2015
 • Den Země 21.4.2015
 • výroba elixíru života 4/2015
 • Kino v Klimkovicích film „Paddington“ 20.5.2015
 • in-line kurz 25.5-29.5.2015
 • Císařský bál – módní návrhy šatů a paruk 5/2015
 • „Strašidel se nebojíme“ program DDM 29.5.2015
 • Soutěž v hodu vlaštovkou 6/2015
 • Velký svět techniky – Vítkovice 3.6.2015
 • Školy v přírodě

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba