Školní družina

Struktura výchovné činnosti ve školní družině Režim školní družinyPlánované akce školní družiny na rok 2023-2024
6:00 – 8:45 - příchod žáků do školní družiny, převážně odpočinková činnost, klidové a stolní hry, volné kresleníŘíjen - Soutěž o nejzajímavějšího draka / Listopad - kino Klimkovice
10:45 – 12:45 - příchod žáků do školní družiny po vyučování prezence, mytí rukou, obědProsinec - přijede k nám divadlo / Leden - divadlo Smíšek
13:00 – 13:30 - odpočinková činnost - četba pohádek, vyprávění, tematické rozhovory, skupinové hryÚnor - malíř Dostál / Březen - Den vody
13:30 – 15:30 - zájmové činnosti - výtvarné, pracovní, přírodovědné, hudební, sportovní a rozumové pobyt venku- individuální činnost, pohybové hry apod.Duben - dopravní hřiště / Květen - Dinopark / Červen - Olympiáda
15.30-17.00 - příprava na vyučování - domácí úkoly stolní hry apod.Další akce budou organizovány z programu šablon OPJAK Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK
ZÁPIS  DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

Zápis do ŠD se provádí každý rok a je určen nejen pro nové žáky 1.ročníku, ale také pro stávající žáky 2.- 4. ročníku.

Pro přihlášení do ŠD musí všichni zájemci odevzdat Přihlášku k zájmovému vzdělávání pro aktuální školní rok (viz níže dokumenty ke stažení).

Zápis proběhne ve dnech:

čtvrtek     31.8.2023        od 7,00 do 15,00 hod

pátek        1.9.2023         od  7,00 do 15,00 hod

pondělí     4.9.2023         od 7,00 do 13,00 hod                 

Postup přihlášení dětí do ŠD:

 • Stáhněte a vytiskněte si Přihlášku nebo si ji vyzvedněte v ŠD. Vyplněnou přihlášku  osobně předejte v ŠD (vedle jídelny) ve dnech zápisu 
 • Platba za ŠD proběhne až v měsíci září – obdržíte lístek s variabilním symbolem Vašeho dítěte. Prosím, neplaťte dříve než ve stanoveném termínu!
 • POZOR! Do ŠD se děti přihlašují každý rok znovu, opakovaně.
 • Nezapomeňte si také zakoupit obědy a zaregistrovat se u vedoucí jídelny p. Omastové – viz stránka o školní jídelně
 • Zajistěte si rovněž šatní skříňku u p. ekonomky Literákové (vedle ředitelny)

Aktuální provoz školní družiny

 • Upozornění: Z organizačních a technických důvodů není možné dodržet v ŠD skupiny žáků pouze z jedné třídy. Podle organizačních možností se žáci budou slučovat do oddělení z více tříd. 

 • provoz ŠD: ráno od 6.00 – 7.25 (nebo dle rozvrhu do 8.45 );  odpoledne po skončení vyučování od 11.40 do – 17.00 hod.
 • Rodiče si mohou vyzvednout děti osobně před hlavním vchodem školy od 12.00 do 15.30 a pak od 16.00 do 17.00 hod před bočním vchodem.
 • Odchody jsou možné jen v půlhodinových intervalech (čas vyzvednutí je nutno uvést v Přihlášce)
 • Upozorňujeme rodiče, že  děti nebudeme ze ŠD pouštět domů na základě telefonátu, ale pouze podle údajů na Odchodových lístcích nebo na základě předchozího písemného vyrozumění. Odchodové lístky najdete v Dokumentech ke stažení 
 • Další bližší informace k samostatných odchodům dětí z družiny Vám podají paní vychovatelky.

Platby za školní družinu

V průběhu září dostanete informační letáček s pokyny k úhradě poplatku za ŠD. Cena je  160,-Kč za měsíc. Částku uhradíte ve dvou pololetních splátkách. 

Úhrada za ŠD probíhá formou převodu na účet školy: 3640529379/0800

V  průběhu září bude Vašemu dítěti přidělen a písemně předán variabilní symbol pro bankovní platbu. Do zprávy pro příjemce napíšete „příjmení a jméno dítěte – poplatek za ŠD“.
Bez těchto údajů nebude možné platbu identifikovat!

Kontakty

Vedoucí vychovatelka

Dolní družina - 1.ročník

Horní družina - 2., 3. a 4.ročník

Z archivu... PROBĚHLÉ AKCE V DRUŽINĚ

Proběhlé akce na rok 2019/2020

 • Klub deskových her a zábavné logiky
 • Projektové dny s odborníky v ŠD i mimo prostory školy
 • Využití ICT ve výuce, aktivity z podpory MŠMT, hodina pohybu navíc
 • Celoroční program divadélka „Smíšek“
 • Exkurze do „Stanice ml.přírodovědců“
 • Soutěž v zavazování tkaniček, oblékání na čas
 • Návštěva kina v Klimkovicích
 • Celoškolní projekt – zdravověda (seriál „Byl jednou jeden člověk“, dovednostní soutěže první pomoci, vědomostní kvízy, beseda a názorná ukázka se záchranářem
 • Halloween
 • Beseda -pes, zdraví pro zvířata (pomáháme zvířatům)
 • Návštěva psího útulku
 • Návštěva solné jeskyně
 • Veselé vánoční odpoledne – soutěž
 • Vánoční zvyky
 • Soutěž v deskových hrách
 • Maškarní karneval
 • Hry ve sněhu
 • Plnění Bobříků
 • Přijede p.malíř Dostál
 • Návštěva ze školky – seznámení s novými kamarády
 • Výroba dárků pro budoucí prvňáčky
 • Návštěva školní knihovny
 • Den Země
 • Velikonoce – zvyky, výrobky
 • Návštěva dopravního hřiště
 • Školy v přírodě
 • Přijedou k nám hasiči
 • Malování na chodník
 • Den dětí – sportovní odpoledne

Proběhlé akce 2018/2019

 • Kluby deskových her a zábavné logiky
 • Čtenářské kluby
 • Klub počítačového kreslení a výukových her na PC
 • Celoroční program divadélka „Smíšek“
 • Celoroční program „Stanice ml.přírodovědců“
 • Sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka
 • Návštěva dopravního hřiště
 • Halloween
 • Drakiáda – soutěž
 • Hod vlaštovkou
 • Veselé recitování
 • Soutěže v deskových hrách
 • Česká tradice – Sv.Martin
 • Kino Klimkovice
 • Pekelná diskotéka, módní přehlídka
 • Veselé vánoční odpoledne – soutěž
 • Vánoce u sousedů – zvyky
 • Hry ve sněhu
 • Projektový den – malíř p. Dostál
 • Piškvorkiáda – soutěž
 • Maškarní karneval
 • Bruslení
 • Kvíz první pomoci
 • Koloběžkiáda – soutěž
 • Výroba dárků pro prvňáčky
 • Návštěva školní knihovny
 • Den Země
 • Velikonoce – zvyky
 • Školy v přírodě
 • Kuličkový král
 • Malování na chodník
 • Den dětí – sportovní odpoledne
 • Vykonat dobrý skutek o prázdninách

Proběhlé akce 2017/2018

 • po stopách Gen.Z.Škarvady- sportovní soutěživé odpoledne na šk.hřišti
 • celoroční ekologický kurz ve Stanici ml.přírodovědců
 • letecký den – hod vlaštovkou
 • oslava 100.let narození Gen.Z.Škarvady, celodenní pochod s programem
 • přijede k nám kouzelník
 • veselé vánoční odpoledne
 • návštěva kina v Klimkovicích
 • přijede k nám p.malíř Dostál
 • loutkové divadlo
 • výroba dárků pro budoucí 1.třídy
 • zdobení perníčků pro maminky
 • dopravní hřiště
 • sportovní soutěživé odpoledne
 • kuličkový král

Proběhlé akce 2016/2017

 • Olympiáda – září 2016
 • Hvězdy – Slunce 12.10.2016
 • Halloween
 • kino Klimkovice 11.11.2016
 • přijede k nám kouzelník 12.12.2016
 • exkurze do Stanice přírodovědců-listopad
 • návštěva školní knihovny nebo na ul. Vietnamské s programem – listopad
 • veselé vánoční odpoledne
 • návštěva psího útulku – prosinec 2016
 • Vánoční jarmark 21.12.2016
 • přijede k nám malíř p.Dostál 4.1.2017
 • najdi cestu….šifry – únor 2017
 • Tvoje tvář má známý hlas – březen 2017
 • dopravní hřiště – duben 2017
 • Den Země 25.4.2017
 • zdobení perníčků pro maminky 12.5.2017
 • Dinopark 17.5.2017

Proběhlé akce 2015-2016

 • Stanice ml.přírodovědců, září 2015
 • kino Cinestar – Hotel Transylvánie II.
 • zábavné soutěžní odpoledne na školním hřišti, září 2015
 • Soutěž Drakiáda, říjen 2015
 • Návštěva knihovny s programem, listopad 2015
 • Zdravé stravování – listopad 2015
 • kino v Klimkovicích – UUPS! Noe Zdrhnul, listopad 2015
 • Zdobení perníčků, prosinec 2015
 • Výlet na Myslivnu, prosinec 2015
 • kino Cinestar, leden 2016
 • Lyžařský kurz-Vaňkův kopec, leden 2016
 • Hledá se talent, leden 2016
 • Přijelo k nám divadlo „O Planetách“, únor 2016
 • Malíř L. Dostál – zvířátka, únor 2016
 • Maškarní bál, únor 2016
 • Návštěva školní knihovny, březen 2016
 • 12-ti denní školy v přírodě- listopad, leden, březen, duben 2016
 • Den Země, duben 2016
 • Ekologická soutěž, duben 2016
 • Návštěva dopravního hřiště, duben 2016
 • Zdravověda – soutěž, květen 2016
 • U6 + Svět techniky Vítkovice, květen 2016
 • Den dětí, červen 2016
 • Velká družinová olympiáda, červen 2016

Proběhlé akce 2014-2015

 • Návštěva Stanice mladých přírodovědců 23.9.2014
 • Hon na mamuta 6.10.2014
 • Staroslovanské hry 24.10.2014
 • Návštěva solné jeskyně 31.10.2014
 • Návštěva knihovny 19.11.2014
 • Hledání pokladu dle šifry 21.11.2014
 • Soutěž o nejkrásnější šperk + korálkové soutěžení mezi odděleními 28.11.2014
 • Kino v Klimkovicích 3.12.2014 film „Khumba“
 • Zdobení perníčků s rodiči 11.12.2014
 • Veselé vánoční odpoledne 17.12.2014
 • Na Myslivnu za zvířátky leden 2015
 • Středověké město – celodruž.soutěž
 • výroba dárků pro budoucí prvňáčky leden 2015
 • Cinestar pohádka „Tři bratři“ 15.1.2015
 • lyžařský kurz na Skalce 19-24.1.2015
 • Středověké rytířské souboje – celodruž.akce mezi odděleními
 • návštěva Ostravského muzea 11.2.2015
 • maškarní karneval 12.2.2015
 • Práčata – soutěže 25.3.2015
 • Čím budu? program v DDM 27.3.2015
 • návštěva dopravního hřiště 4/2015
 • divadlo „Včelí královna“ 22.4.2015
 • Den Země 21.4.2015
 • výroba elixíru života 4/2015
 • Kino v Klimkovicích film „Paddington“ 20.5.2015
 • in-line kurz 25.5-29.5.2015
 • Císařský bál – módní návrhy šatů a paruk 5/2015
 • „Strašidel se nebojíme“ program DDM 29.5.2015
 • Soutěž v hodu vlaštovkou 6/2015
 • Velký svět techniky – Vítkovice 3.6.2015
 • Školy v přírodě

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba