Aktuální informace k výuce

Informace k aktuální výuce školního roku 2023/24

Na pátek 29.9.2023 je pro žáky vyhlášeno ředitelské volno. Školní jídelna v tento den nebude z technických důvodů v provozu. V souvislosti s výše uvedenými okolnostmi dojde k přerušení provozu školní družiny.

Aktuální stav:
Ve společných prostorách nyní není povinnost nosit roušky.
  
 
TřídaTUkaranténa - počet dnůPoznámkaAktualizováno
V současnosti platí ROTAČNÍ MODEL VÝUKY pro 1. stupeň, 2. stupeň zůstává na distanční výuce. 
V organizaci výuky se řídíme aktuálně platnými pokyny MŠMT.
 
Od 12. 4. 2021 – lichý týden prezenční výuka 1.ABC, 2.ABC, 3.BC
Od 19. 4. 2021 – sudý týden prezenční výuka 3.A, 4.ABCD, 5.ABC
 
  • Řídíme se metodickým pokynem MŠMT – čtěte ZDE
  • Rozvrhy hodin k distanční výuce (2. stupeň) najdete ZDE, organizační pokyny a více informací dostávají žáci přes prostředí aplikace Google Classroom přímo od svých vyučujících
  • Doporučení MŠMT k distanční výuce naleznete zde
  • Manuál Covid 19 testování ve školách DUBEN 2021 naleznete zde
Pro účast v prezenční výuce je nutno podstoupit testování (samoodběrem) – pondělí a čtvrtek. Nosit roušky a dodržovat daná hygienická pravidla.
 
Rozvrhy hodin a další organizační informace obdržíte od třídních učitelů.

Obecné informace k organizaci distanční/ prezenční výuky na naší škole

  • Pro organizaci výuky, zadávání a odevzdávání úkolů využíváme kurzy v aplikaci Google Classroom
  • Žáci mají zřízeny své školní Google účty (ve tvaru jmeno_prijmeni@zs-skarvady831.cz, distribuce hesla přes třídní učitele) pro práci v této aplikaci
  • Online hodiny dle stanovených rozvrhů probíhají přes aplikaci Zoom nebo Google Meet
  • Rozvrh online hodin je vždy zveřejněn podle situace
  • Touto formou probíhají také hodiny s rodilými mluvčími a bilingvní kroužky

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba