Zápis do 1. tříd

Aktualizováno: 15. března 2021

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022, pro děti narozené od 1.  9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s odloženou školní docházkou, bude probíhat od 1. 4. – 16. 4. 2021.

UPOZORŇUJEME  RODIČE PŘEDEVŠÍM SPÁDOVÝCH  DĚTÍ, ŽE PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ JE NUTNO UDĚLAT VE DNECH 1. 4. a  6. 4. 2021.
PO NAPLNĚNÍ MOŽNÉ KAPACITY NEBUDE MOCI PŘIJÍMAT DALŠÍ DĚTI.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn 16. 4. 2021 na webových stránkách školy a na vchodu školy. 

ORGANIZACE A POSTUP K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ

 • DO BILINGVNÍ TŘÍDY:

  1. 4. – 6. 4. 2021 příjem Žádostí o přijetí –  formální část
  6. 4.- 8. 4. 2021 motivační část – on-line pohovor s asistencí rodičů přes ICT nástroje distanční komunikace na základě předem stanoveného termínu

 • DO KLASICKÉ TŘÍDY:

  1.4. – 6.4. 2021 příjem Žádostí o přijetí  – formální část
  6.4 – 8.4.2021 motivační část – budete pozváni k  individuální účasti s dítětem k motivačnímu pohovoru za dodržení všech epidemiologických podmínek. Termín a čas pohovoru obdržíte při podání ŽÁDOSTI.

Od 15. 3. 2021  je spuštěn rezervační systém pro zvolení termínu k doručení (popř. podepsání) Žádosti o přijetí.  

ŽÁDOSTI DORUČENÉ PŘED DATEM 1. 4. 2021 NEPŘIJÍMÁME!
SLEDUJTE NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY, S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ SITUACI MŮŽE NASTAT ZMĚNA!

 ŽÁDOST KE STAŽENÍ  (obsahuje část 1 a 2, obě části je nutno doručit):Žádosti o přijetí se podávají níže uvedenými způsoby:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (zxnmqvh), součástí přihlášky je kopie rodného listu dítěte a kopie občanského průkazu zákonného zástupce
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na walderova@zs-skarvady831.cz, součástí přihlášky je kopie rodného listu dítěte a kopie občanského průkazu zákonného zástupce
 3. poštou na adresu Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Porubská 831/10, Ostrava-Poruba, 708 00 Ostrava, součástí přihlášky je kopie rodného listu dítěte a kopie občanského průkazu zákonného zástupce
 4. osobním podáním 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Jinak nebude platná.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

K osobnímu podání je potřeba se zaregistrovat si termín a čas. To je možné učinit prostřednictvím rezervačního systému (odkaz naleznete na stránkách www.zs-skarvady831.cz nebo telefonicky na t.č. 724 482 450 . Rodiče, kteří přijdou bez předchozí domluvy, budou dítě moci zapsat v nejbližším volném čase.

S sebou je nutné přinést rodný list, občanský průkaz zákonného zástupce. Pokud není trvalé bydliště uvedeno v OP, pak je nutné přinést s sebou nájemní smlouvu.

Videonávod k připojení – motivační pohovor přes Zoom:

Kritéria přijetí do bilingvní třídy

Otevíráme 1 třídu – 28 žáků

Do naplnění kapacity přijímáme:

Děti, které projdou motivačním pohovorem (on–line / prezenční formou), při kterém bude posouzena:

 • školní připravenost
 • jazykové předpoklady (artikulace, sluchová percepce, paměťové dovednosti)
 • řečový vývoj a artikulační dovednosti –  správný vývoj řeči              

Celkem může být dosaženo 40 bodů.

V případě stejného počtu bodů  rozhodne losování provedené statutárním zástupcem – ředitelkou školy za přítomnosti člena Rady školy a pověřeného pedagogického pracovníka. Losovat se bude z registračních čísel, která budou žadatelům přidělena při podání přihlášky. Den losování bude určen a zveřejněn u zápisu.

Kritéria přijetí do klasické třídy

Otevíráme 1 třídu – 28 žáků

Do naplnění kapacity přijímáme:

 1. Děti, které mají u nás vystavený odklad školní docházky 

 2. Děti s místem trvalého pobytu dle obecně závazné vyhlášky č.2/2019, které mají naši školu určenou jako jedinou školu spádovou 

 3. Děti, které mají dle obecně závazné vyhlášky č.2/2019 stanovenou jinou spádovou školu, je možno přijat přednostně na základě přítomnosti sourozence ve škole, pokud bude volná kapacita 

 4. Děti, které mají dle obecně závazné vyhlášky č.2/2019 stanovenou jako jednu více možných škol spádových

 5. Děti, které mají dle obecně závazné vyhlášky č.2/2019 stanovenou jinou spádovou školu 

V případě, že počet žáků ucházejících se o přijetí, bude převyšovat možnou kapacitu, rozhodne losování provedené statutárním zástupcem – ředitelkou školy za přítomnosti člena Rady školy a pověřeného pedagogického pracovníka. Losovat se bude z registračních čísel, která budou žadatelům přidělena při podání přihlášky. Den losování : 15.4.2021 ve 14.00 hod.

Na základě epidemiologických opatření k omezení pohybu třetích osob v prostorách školy   provádí losování  statutární zástupce školy za přítomnosti členů Rady školy a pověřeného  pedagogického pracovníka. Losování bude natáčeno  a záznam bude archivován. 

Link pro sledování losování:

Zoom_user Skarvady is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

https://zoom.us/j/2646280413?pwd=VVFUbW12alo0d3RFMllQQmZyY1VMdz09

Vzhledem platnosti obecně závazné přihlášky č.2/2019 o spádových ulicích a omezené kapacity pro školní rok 2021/22 upozorňujeme rodiče, že vzhledem možné kapacity je nezbytné absolvovat zápis na spádové či jiné škole.

 

Desatero pro prvňáky:

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.

2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru a to tak rychle, že na mě nemusí nikdo z mých kamarádů čekat.

3. Umím si uvázat kličku na tkaničce.

4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami a malovat barvami.

5. Poznám červenou, modrou, žlutou, zelenou, hnědou a černou barvu.

6. Umím uklidit hračky, pastelky, knížky na místo, kam patří.

7. Umím vystřihnout obrázek nůžkami.

8. Do aktovky si uložím věci, kam patří.

9. Se zájmem a v klidu dovedu poslouchat maminčino vyprávění

10. Pozorně sleduji pohádky, filmy a písničky a povídám si o nich s rodiči.

odkaz a dokument viz příloha

Informace k odkladu školní docházky

Obecně závazná vyhláška ke spádovosti

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba