Školní jídelna

Kontakt

Hedvika Omastová

vedoucí školní jídelny

Informace o školní jídelně:

 • Od 4.10.bude obnoven výdej svačin ve školní jídelně o velké přestávce. Zájemci nechť si svačinky přihlásí, případně dokoupí.
 • Přihlášky stravného budou probíhat u p. Omastové  (vedoucí školní jídelny) v těchto dnech:
  • 30. srpna 2021 7:00 – 15:00 hod.
  • 31. srpna 2021 7:00 – 10:00 hod.
  • 1. září 2021 7:00 – 10:00 hod.
 • Přihlásit se ke stravování musíte osobně, vyplněním Přihlášky ke stravování
 • Ceny stravného:
  • obědy žáci  7-10 let: 27 Kč
  • 11-14 let: 28 Kč
  • 15 let:  29 Kč
  • svačinky: 19 Kč     
 • Platby stravného jsou hrazeny buďto v hotovosti nebo bankovním příkazem přes běžný účet 3640529379/0800; 1. platba proběhne v hotovosti
 • Školní jídelna připravuje obědy  a svačinky 
 • Pro vydání jídla dítě potřebuje čip (150 Kč) nebo ISIC KARTA (viz kancelář ZŘ) – budou uhrazeny v den přihlášení stravného
  ISIC kartu obdrží pouze třída 1. A
 • Strávníci, kteří jsou přihlášení ke stravování budou mít obědy od 1. září stabilně přihlášené.
 • Svačinky se v září připravovat nebudou
 • Výdej obědů do jídlonosičů přes okénko: 11:15 hod. – 11:30 hod.
                                                                   14:00 hod. – 14:10 hod.
   
 • 1.9.2021 výdej obědů přes okénko od 10:30 hod. do 13:00 hod

Bezhotovostní úhradu stravného:

 • Strávníci kteří již jsou přihlášení ke stravování a platí účtem, stravné zasílejte trvalým příkazem  a to  nejpozději do 20. dne v měsíci předem (záloha na další měsíc), tj. v srpnu zasílejte stravné na září….poslední v květnu- stravné na červen.

Ceny stravenek a platby :                         trvalý příkaz :

   Žáci kategorie 7-10 let      27 Kč                            594 Kč

                                 11-14 let      28 Kč                             616 Kč

                                 15 a více     29 Kč                             638 Kč

                               7-10 let BD    29 Kč                             638 Kč

                             11-14 let BD    30 Kč                             660 Kč

                             15 a více BD    31 Kč                            682 Kč

                         Zaměstnanci        19 Kč                            418 Kč

                         Zaměstnanci BD  21 Kč                           462 Kč

                        Cizí strávníci         65 Kč                          1430 Kč

                        Svačinky               19 Kč                            418 Kč

        

Žáci jsou zařazení do kategorie podle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce (od 1. 9. do 31.8.)

Při platbě uvádějte VS :4 místný kód, (do pozn. pište příjmení dítěte)

Nový strávník se musí přihlásit ke stravování u ved. škol. jídelny ,kde mu bude přidělen VS a vyplní přihlášku, kterou odevzdá .

První platbu uhradíte hotově.

Změnu účtu hlaste vedoucí ŠJ

Přeplatky budou zaslány zpět na váš účet koncem června.                   

Platba v hotovosti v pokladně školní jídelny:

každé pondělí a středu od 7:00 do 8:00 hod.

Ke konci měsíce 1 den od 7:00 do 15:00 hod. ( bude upřesněno na nástěnce a na stránkách školy)

 • V době nemoci a nepřítomnosti žáka ve škole (výlety ,škola v přírodě ) je třeba stravné odhlásit. Stravné se odhlašuje den předem do 12.00 hodin telefonicky na čísle 596913023, 724482456 , osobně, nebo na stránkách www.strava.cz .
 • Dítě má nárok na oběd za dotovanou cenu pouze v době přítomnosti ve škole a první den nemoci (vyhláška 107/2005 sb. §4) další dny je nutné obědy odhlásit, jinak bude doúčtována částka do plné ceny tj. 35 Kč za 1 oběd. Tyto nedoplatky budou následně odečteny z účtu strávníka.

Pokud nedůsledně odhlašujete stravné, navyšte platbu  na případné nedoplatky !

Prodej stravného na měsíc Listopad

Prodej stravného na měsíc Září

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba