Školní jídelna

Kontakt

Hedvika Omastová

vedoucí školní jídelny

Informace pro nové strávníky:

První platba proběhne pouze v hotovosti, při přihlášení stravného si strávník zakoupí i čip (slouží k odebírání obědů a k evidenci docházky). Pro následující platby lze zvolit  bezhotovostní platbu, viz níže. 

Důležité obecné pokyny k platbám stravného:

 • Plátci formou trvalého příkazu, neposílejte, prosím,  peníze na účet ŠJ v červnu a v červenci, obnovte příkaz až v srpnu pro platbu stravného na září.
 • Upozorňujeme rodiče, kteří platí stravné přes účet, aby si překontrolovali, zda mají správně nastavený příkaz k úhradě a dostatečnou výši zálohy. Trvalý příkaz posílejte nejpozději k 20. dnu v měsíci, aby byl dostatečný prostor pro přiřazení platby ( celkový počet strávníků je 580). U pozdějších plateb se může stát, že se včas nespárují se strávníkem.
 
Dále upozorňujeme žáky, aby si nosili s sebou čipy do jídelny a nezapomínali je doma. Prosíme rodiče o dohled.
Děkujeme všem za spolupráci.
 

Obecné informace o školní jídelně:

Upozorňujeme:

 • Výdej obědů pro veřejnost a nemocné žáky do jídlonosičů bude prováděn v jídelně u výdejového okna v čase od 11:15 hod do 11:30 hod a odpoledne od 14.00 do 14.10hod.

Ceny stravného: 

 • obědy žáci  7-10 let: 33 Kč      Bezlepková Dieta  35 Kč
 • 11-14 let: 34  Kč                       BD  36 Kč
 • 15 let:  35Kč                              BD  37 Kč
 • svačinky: 22 Kč

Platby stravného jsou hrazeny buďto v hotovosti nebo bankovním příkazem přes běžný účet 3640529379/0800; 1. platba proběhne v hotovosti

 • Školní jídelna připravuje obědy  a svačinky 
 • Jídlo se vydává na základě předložení čipu u výdejního okénka. Čip rodiče zakoupí a uhradí hotově v den přihlášení stravného, cena čipu je 150 Kč. Čip je platný po celou dobu docházky na naši školu.
                

Bezhotovostní úhrada stravného:

 • Strávníci, kteří již jsou přihlášeni ke stravování platí převodem z účtu formou trvalého příkazu vždy měsíc předem a to nejpozději do 20. dne v měsíci.
 • Pozor, první platba na září musí proběhnout do 20. srpna.
 • Poslední platba na měsíc červen se hradí do 20. května

Ceny stravenek a platby :                         trvalý příkaz :

   Žáci kategorie 7-10 let            33Kč                      726 Kč

                            11-14 let           34 Kč                      748 Kč

                            15 a více           35 Kč                     770 Kč

                            7-10 let BD       35 Kč                    770Kč

                           11-14 let BD       36 Kč                     792 Kč

                           15 a více BD      37 Kč                      814 Kč

                         Zaměstnanci        25 Kč                     550 Kč

                         Zaměstnanci BD  27 Kč                     594 Kč

                           Cizí strávníci      77 Kč                    1694 Kč

                            Svačinky           22 Kč                      484 Kč

        

Žáci jsou zařazení do kategorie podle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce (od 1. 9. do 31.8.)

Nový strávník se musí přihlásit ke stravování u ved. škol. jídelny, kde mu bude přidělen VS a vyplní přihlášku, kterou odevzdá .

Po přihlášení nového strávníka první platbu uhradíte pouze hotově.

Všechny další platby již můžete platit trvalým příkazem.

Při bankovních platbách uvádějte VS: 4-místný kód, (do pozn. pište příjmení dítěte)

Změnu účtu hlaste vedoucí ŠJ

Přeplatky budou zaslány zpět na váš účet koncem června.                   

Pokud chcete platit vždy jen hotově, pokladna školní jídelny je otevřena každé pondělí a středu od 7:00 do 8:00 hod.

Ke konci měsíce je vždy jeden den otevřeno od 7:00 do 15:00 hod. (bude měsíčně upřesněno na nástěnce u ŠJ a na stránkách školy)

 • V době nemoci a nepřítomnosti žáka ve škole (výlety, škola v přírodě ) je třeba stravné odhlásit. Stravné se odhlašuje den předem do 12.00 hodin telefonicky na čísle 596913023, 724482456,  osobně, nebo na stránkách www.strava.cz .
 • Dítě má nárok na oběd za dotovanou cenu pouze v době přítomnosti ve škole a první den nemoci (vyhláška 107/2005 sb. §4), další dny je nutné obědy odhlásit, jinak bude doúčtována částka do plné ceny tj. 41 Kč za 1 oběd. Tyto nedoplatky budou následně odečteny z účtu strávníka.

Pokud nedůsledně odhlašujete stravné, navyšte si platbu  na případné nedoplatky !

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba