Spolek rodičů

 • Spolek rodičů při ZŠ generála Zdeňka Škarvady

Libor Firla            člen výboru 
Zora Jelínková     člen výboru

Radomír Otýpka  kontrolní komise

Radim Hložek       kontrolní komise

Alena Plechatá     kontrolní komise

Seznam  členů Spolku naleznete zde:

Zápisy ze schůzí Spolku rodičů: 

 • 6.6.2022

Přehled aktivit spolufinancovaných Spolkem např.:

 • Pasování prvňáčků
 • Projekt 1.pomoc
 • Financování odměn za soutěže(matematických, jazykových,výtvarných,soutěže ŠD,..)
 • Odměny – projekt Mikuláš
 • Odměny – projekt Den dětí
 • Vybavení školní knihovny 
 • Příspěvek na dovybavení TV
 • Výtvarný materiál – k celoškolnímu Projektu VV
 • příspěvek na dopravu LVK 1 a 2
 • příspěvek na dopravu ŠVP
 • příspěvek na dopravu Horolezecký kurz apod.

Bilingvní výuka

Přehled bilingvních kroužků naleznete zde:

 I díky finanční podpoře statutárního města jsme mohli pokračovat v nastoleném trendu realizace bilingvní výuky některých předmětů v cizím jazyce – Závěrečná zpráva zde

Vážení rodiče,

Rádi bychom Vás informovali o úpravě obecně závazné vyhlášky č.2/2018 o školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy, platné od 1.3.2018.

Pro naši školu z ní vyplynulo rozšíření stávajících spádových oblastí o další ulice a čísla popisná.

Z tohoto důvodu nemohli být přijati do budoucích prvních ročníků (školní rok 2018/2019) například někteří sourozenci starších žáků školy.

Spolek rodičů při ZŠ generála Zdeňka Škarvady na schůzce dne 9.4.2018 zformuloval otevřený dopis zřizovateli s žádostí o přehodnocení rozsahu stávající spádové oblasti.

Prosíme o podporu z Vaší strany (text otevřeného dopisu najdete na webových stránkách školy – Spolek rodičů).

Pokud se ztotožníte s obsahem sdělení, je možné jej podepsat v kanceláři ZŠ v době od 7.00 -14.30 hod. denně.

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba