Školní poradenské centrum

Naše školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologické poradenské služby ve škole žákům a jejich zákonným zástupcům. V době distanční výuky s Vámi budeme komunikovat prostřednictvím emailu.

Výchovný poradce pro 1. stupeň a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Mgr. Dalila Homolová

Konzultační hodiny:
pondělí 13:00-14:00 hod. a dle domluvy

Poskytuje poradenské služby zejména žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich rodičům, komunikuje se školskými poradenskými pracovišti (PPP, SPC,…) a pro tyto žáky organizuje péči ve škole.

Výchovný poradce pro 2. stupeň a kariérní poradce

Mgr. Kateřina Mikšánková

Konzultační hodiny:
čtvrtek 6:45-7:45 hod. a dle domluvy

Poskytuje poradenské služby žákům s výchovnými problémy a jejich rodičům, poradenskou činnost pro žáky a jejich rodiče při volbě povolání, shromažďuje nabídky studia na středních školách a spolupodílí se na administrativě spojené s přijímacím řízením na střední školu.

Speciální pedagog

Mgr. Karin Kopřivová

Konzultační hodiny:
čtvrtek 14:30-16:00 hod.

Poskytuje asistenční péči a odbornou podporu integrovaným žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a to individuálně po vyučování. V době distanční výuky online nebo v konzultačních hodinách.

Metodik prevence

Mgr. Jana Zajončková

Konzultační hodiny:
úterý 13:30-14:30 hod.

Koordinuje a podílí se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně-patologických jevů a poskytuje poradenské služby žákům s projevy sociálně-patologického chování a jejich rodičům, případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště.

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba