Výběrové řízení – přestup

Přijímací řízení do jazykových skupin s RVJ  – 4. ročník

požadavky zde

Kritéria pro přijetí žáka do skupiny s rozšířenou výukou jazyků v rámci 4. ročníku od školního roku 2023/2024

Rozdílová jazyková zkouška do skupiny s RVJ se skládá ze dvou částí –  z písemného testu a z ústního pohovoru. Termín písemného testu úterý 30.5.2023 během dopolední výuky,  termín individuálních ústních pohovorů z angličtiny středa 31.5.2023 po vyučování.

K písemnému ani ústnímu pohovoru nejsou žádné zvláštní požadavky na přípravu, obsah zkoušek je přizpůsoben probranému obsahu učiva angličtiny ve třetím ročníku. Učitelé děti průběžně na tyto zkoušky připravují, žáci jsou předem obeznámeni s formou testů i pohovorů.

Pro rozhodnutí o přijetí do skupiny s RVJ budou zohledňovány výsledky zkoušky podle těchto kritérií:

  1. Maximální možný celkový počet bodů za písemnou i ústní část testu – max. 48 bodů
  2. Celkové jazykové a studijní předpoklady žáka

Do jazykové skupiny budou zařazeni zájemci, kteří za písemný test a ústní pohovor dosáhnou v součtu 48 až 36 bodů. O výsledku rozdílových zkoušek budou rodiče informování na třídní schůzce dne 12.6.2023

Přijímací řízení do 6. ročníku:

požadavky do BILINGVNÍ TŘÍDY zde

požadavky do třídy s RVJ (rozšířenou výukou jazyků) zde

Na základě možné uvolněné kapacity a jazykového pohovoru budeme moci přijmout pro školní rok 2024/2025 nové žáky do 6. ročníku, a to do tříd:
a) s bilingvní výukou
b) s rozšířenou výukou cizích jazyků
c) klasické s rozšířeným IT myšlením
V případě zájmu je potřeba:
1) doručit vyplněnou přihlášku k jazykovému pohovoru (ke stažení ZDE) osobně nebo emailem na: sekretariat@zs-skarvady831.cz nebo petrivalsky@zs-skarvady831.cz.
2) zúčastnit se jazykového pohovoru, který se uskuteční 20. května 2024. Pozvánku a informace obdržíte ke konci dubna.
3) Poté paní ředitelka rozhodne o přestupu a zařazení do vzdělávacího programu vzhledem k výsledkům jazykového pohovoru, volné kapacity a studijních předpokladů.

 

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba