Výběrové řízení – přestup

Od příštího školního roku 2021/2022 nabízíme možnost zařadit Vaše dítě do skupiny s  rozšířeným vyučováním cizích jazyků (AJ,NJ,FJ,RJ,ŠPJ) nebo do skupiny nejazykové se zaměřením na ICT organizované ve stávajících třídách. Rozšířená jazyková výuka je vhodná pro žáky stávajících třetích tříd s dobrým prospěchem, s určitými znalostmi z jazyka anglického a jazykovým citem.

Učební plán skupiny s rozšířenou výukou jazyků:

4., 5. ročník                
– 4 x týdně 1 vyučovací hodina Aj

6. – 9. ročník – žáci přibírají druhý cizí jazyk dle vlastní volby (německý, ruský, francouzský, španělský)

  1.cizí jazyk – 3 vyučovací hodiny týdně + 1 hod.konverzace

  2.cizí jazyk – 3 vyučovací hodiny týdně + 1 hod. konverzace

Učební plán nejazykové skupiny s výukou ICT:

4., 5. ročník
– 3 x týdně 1 vyučovací hodina Aj

– 1x týdne 1 vyučovací hodina ICT

8. – 9. ročník – žáci povinně přibírají druhý cizí jazyk  3 x týdně 1 vyučovací hodina  dle aktuální nabídky (německý, ruský, francouzský, španělský)

V ostatních předmětech je počet hodin pro obě skupiny stejný. 

V případě zájmu o zařazení Vašeho dítěte do skupiny s rozšířenou výukou jazyků  odevzdejte přihlášku do 30. 4. 2021 třídním učitelkám. Rozdělení žáků  do jazykové a nejazykové skupiny proběhne prezenční formou ve škole dle aktuální situace po návratu žáků do škol. Přesný termín bude v předstihu zveřejněn

Zde si přečtěte požadavky na přijímací řízení do jazykových skupin s RVJ (4.třída)

Zde si přečtěte požadavky na přijímací řízení do jazykových skupin s RVJ (6.třída)

Termín konání výběrového řízení – pohovoru do 6.tř. RVJ: 27.5.2021 od 13.00 hod

Přihláška do 6.třídy RVJ

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba