Výuka na 2. stupni

Pro školní rok 2024/2025 přijímáme žáky do VŠECH ročníků 2. stupně

Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků

 • 3 hodiny anglického jazyka týdně
 • 1 hodina konverzace v 8. a 9. ročníků navíc
 • Od 6. ročníku druhý cizí jazyk, 3 hodiny týdně (španělský, německý, francouzský, ruský jazyk)
 • V 7. a 8. ročníku hodina konverzace v druhém jazyce navíc

Třídy s výukou IT myšlení

 • Výuka IT myšlení a dalších předmětů s digitálními technologiemi
 • Kladen důraz na procvičování a častější opakovaní učiva
 • Předměty navíc: zábavná čeština, zábavná matematika, mediální výchova, multimediální výchova, počítačová grafika, animace, praktická botanika, optika aj.
 • Druhý jazyk od 8. ročníku – 3 hodiny týdně

Třídy bilingvní výukou

 • Výuka anglického jazyka od 1. třídy
 • Výuka některých dalších předmětů v angličtině (zeměpis, přírodopis, hudební výchova, výtvarná výchova aj.)
 • Odpolední kroužky v cizím jazyce
 • Výuka s rodilými mluvčími
 • Výuka druhého jazyka od 6. třídy (španělský, německý, francouzský, ruský)
 • Více informací o bilingvní výuce ZDE

Společné akce na druhém stupni

 • Adaptační pobyt (6. ročník)
 • Lyžařský výcvik (7. ročník)
 • Cyklokurz
 • Výjezdy do zahraničí (Německo, Rakousko, Španělsko, Anglie, Franci)
 • Exkurze (Východní Čechy, Osvětim, Krakow, Chotěbuz, Ostravská ZOO)
 • Celoškolní projekty
 • Školní akce – Halloween, Mikuláš, Vánoce, Sportovní turnaje, Olympiády, soutěže, pasování prvňáčků a další
 • Akce školního parlamentu – Den dvojčat, Den bez batohu aj.

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba