Školní parlament

Koordinátor školního parlamentu:

RNDr. Martin Kovář

Členové školního parlamentu:

Plány školního parlamentu na školní rok 2023/2024

 1) doplnění členů a vedení parlamentu, organizace a formy setkávání
 2) debata, návrh realizace celoškolních akcí
 3) Den naruby, Den bez batohů, Den dvojčat, atd. – příprava a realizace jednotlivých projektů dle stanovených termínů
 4) řešení aktuálních návrhů v jednotlivých třídách přes zvolené zástupce
 5) příprava na schůzek s vedením školy
 6) debaty a případné schválení dalších nápadů
 7) organizace schůzek s vedením školy
 8) akce celoporubského parlamentu – diskuze se členy školních parlamentů ostatních porubských škol a se zástupci obce
 
 Parlament se schází 1 krát za 14 dní a podle potřeby, vzhledem k rozvrhu zvolených zástupců, obvykle nultou hodinu v pondělí.
 K rychlým schůzkám a dalším informacím slouží Classroom. Témata schůzek jsou zde jen orientační a jsou vybíraná podle aktuální potřeby.
 
Schůzka žákovského parlamentu v komunitním centru Všichni spolu ke zhlédnutí zde 

Jednací řád školské rady ZDE

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba