Výuka na 1. stupni

Bilingvní třídy 1. – 5. ročník

 • Výuka angličtiny 2 – 4 hodiny týdně
 • Druhý cizí jazyk již od 5. ročníku
 • Výuka vybraných předmětů bilingvně (angličtina)
 • Výuka vybraných předmětů s rodilým mluvčím
 • Odpolední bilingvní kroužky
 • Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky
 • Tradiční týdenní Summer camp v 1. ročníku
 • Více informací o bilingvní výuce ZDE

Standardní třídy 1.– 3. ročník

 • Anglický jazyk již od 1. ročníku
 • Výuka plavání ve 2. a 3. ročníku
 • Dělené hodiny ČJ a M
 • Dvě až tři hodiny angličtiny týdně
 • Ozdravný pobyt „Škola v přírodě“ ve 3. ročníku
 • Možnost navštěvovat ranní a odpolední školní družinu

Standardní třídy 4.– 5. ročník

 • Rozdělení v rámci domovských tříd na skupiny se standardní nebo s rozšířenou výukou jazyků
 • Čtyři hodiny angličtiny týdně z odstupňovanou náročností
 • Předmět informatika 1 krát týdně

Odkaz na podrobné informace k výběrovým   zkouškám a přestupu do skupiny s rozšířenou výukou jazyků  ZDE

Tradiční aktivity na 1. stupni

 • „Pasování prvňáčků“ – akce 9. a 1. ročníků
 • Podzimní a jarní sběr starého papíru
 • Projekt „Halloweenská škola“
 • Projekt „Mikulášská škola“
 • Zapojení do různých typů soutěží – sportovní, umělecké i vědomostní
 • Nabídka výpůjčky knih ve školní žákovské knihovně, knihovnické lekce, besedy
 • Pravidelná představení v Divadle loutek Ostrava
 • Kulturní akce – návštěvy představení v divadlech, galeriích, kinech
 • Celoškolní projekty – celoroční spolupráce s 2. stupněm
 • Doplňkové výchovně vzdělávací a ekologické programy
 • Lekce bruslení a doplňkové sportovní aktivity
 • Ozdravné pobyty – školy v přírodě
 • Zapojení do charitativních akcí
 • Ekurze a výukové programy ve spolupráci s VŠB-TU
 • Keramický kroužek
 • Podpora a budování bezpečného klimatu ve škole a ve třídních kolektivech ve spolupráci se školní psycholožkou

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba