Bilingvní výuka

Stručně o jazykové a bilingvní výuce na naší škole

Anglický jazyk se u nás učí všichni žáci od prvního ročníku, v bilingvní třídě se učí žáci i některé předměty v angličtině. Jako druhý cizí jazyk je  žákům nabízena němčina, francouzština, španělština či ruština. Tyto jazyky se poté učí od 6.ročníku. V případě bilingvních tříd již od 5. ročníku. Do výuky jsou zapojeni rodilí mluvčí a to nejen v hodinách angličtiny, ale také do výuky druhého cizího jazyka nebo odborných předmětů. Díky úzké spolupráci s jazykovou agenturou Cloverleaf a Hello skládají žáci školy pravidelně mezinárodní Cambridge zkoušky. V návaznosti na výuku cizích jazyků škola pořádá tematické výjezdy žáků do Rakouska – zpravidla do Vídně a jejího okolí, ale také do Německa, Švýcarska, Francie, Itálie apod. Každoročně připravujeme a v případě zájmu i realizujeme zájezd do Velké Británie – Londýna, přičemž jsou žáci ubytovaní v britských rodinách.

Bilingvní výuka funguje od školního roku 2013/14 a je také mimo jiné podporována v rámci programu 
Rozvoj bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských,základních a středních školách 
statutárním městem Ostrava.

Plánované kroužky na rok 2021-2022

V příštím roce plánujeme otevření těchto bilingvních kroužků.

Seznam kroužků je zatím orientační, definitivní verze bude k dispozici na konci srpna. V následujícím školním roce otevřeme také několik kroužků volitelných napříč ročníky. Tyto kroužky naleznete také v tabulce. Potřebujeme vědět předběžný zájem, podle kterého se potom uvidí, zda se kroužky otevřou či nikoli. V následujícím odkazu prosím vyplňte dotazník, kde vyberte kroužky, o které by měly vaše děti zájem. Přesný termín a čas kroužků bude znám na konci srpna (předběžně se bude jednat o čas mezi 14.00 – 16.00). Ještě jednou upozorňujeme, že se jedná pouze o předběžný zájem, definitivní podoba bude zveřejněna na konci srpna. Při vyplňování pozor na ročníky, pro které je kroužek určený.

Zde naleznete dotazník k vyplnění…

Školní rok 2020/2021

Bilingvní výuka letos probíhá v 8 třídách v 1. – 8. ročníku v 36 hodinách týdně. Na výuce se podílí 16 pedagogů, kteří koordinují a spolupracují s 4 rodilými mluvčími v nejazykových předmětech. V 14 hodinách angličtiny, 5 hodinách francouzštiny a 2 hodinách ruského jazyka probíhá výuka také s 6 rodilými mluvčími.

V odpoledních hodinách je realizováno 38 bilingvních kroužků, které zajišťují 4 rodilí mluvčí a 18 pedagogů.

V tomto čtvrtletí, kdy od 14.10.2020 – 17.11.2020 probíhala distanční výuka v on–line lekcích, se nám podařilo realizovat bilingvní program téměř v plné míře. Od 18.11.2020 probíhá výuka jak prezenční formou ve škole, tak distančně podle toho, jak se rozvolňuji vládní nařízení.

Výuka vedená v AJ:

 • matematika
 • výtvarná výchova
 • pracovní výchova
 • informatika
 • hudební výchova
 • tělesná výchova
 • zeměpis

Bilingvní kroužky:

 • SCIENCE viz video
 • STORYTELLING / STORYSINGING viz video
 • JOLLY PHONICS viz video
 • JOLLY MUSIC
 • JOLLY READING
 • SING AND LEARN
 • HAND CRAFT
 • STUDY CORNER
 • ITC CLUB
 • PROJECT CLUB
 • STARTERS
 • MOVERS
 • FLYERS
 • BUSY BEES
 • PLAY IN ENGLISH
 • READING CLUB
 • ON THE ROAD – GEOGRAPHY CLUB
 • FRENCH CLUB
 • SPANISH CLUB
 • GERMAN CLUB
 • HISTORY CLUB
 • MOVIE CLUB
 • LET´S CHAT
 • READY FOR KET
 • READY FOR PET
 • PROJECT CLUB – PREZENTATION SKILLS
 • TASTE OF THE WORLD/ DRAMA

Proč dvojjazyčná výuka?

Znalost jazyků je pro dítě obrovská výhoda. Nejen, že se domluví, vymýšlí vícejazyčné slovní hříčky, ale nemá psychologické zábrany učit se další řeči.

Bilingvní neboli dvojjazyčné vzdělávání umožňuje lidem lépe se orientovat v multikulturním prostředí.

Může vytvořit větší toleranci vůči menšinám, omezit rasismus a rozvinout kreativitu v komunikaci. Pomocí znalosti druhého jazyka přirozeně vstřebáváme kulturu, zvyky a tradice jiného národa.

Znalost dvou a více jazyků má pozitivní vliv na vývoj mozku a kognitivních schopností.

Bilingvní jedinci jsou schopni lépe monitorovat okolní prostředí, být soustředěnější, snáze ignorovat rušivé vlivy, jsou schopni rychle reagovat na změny, sled po sobě jdoucích změn si déle uchovat v paměti.

Snowflake animace

I like to eat... animace

Výuka v anglickém jazyce 1

DOD 2015

JOLLY READING 2015

StoryTelling

JOLLY PHONICS 1

Angeliki 2

Bilingva SCIENCE

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba