Bilingvní výuka

Stručně o jazykové a bilingvní výuce na naší škole

Anglický jazyk se u nás učí všichni žáci od prvního ročníku, v bilingvní třídě se učí žáci i některé předměty v angličtině. Jako druhý cizí jazyk je  žákům nabízena němčina, francouzština, španělština či ruština. Tyto jazyky se poté učí od 6.ročníku. V případě bilingvních tříd již od 5. ročníku. Do výuky jsou zapojeni rodilí mluvčí a to nejen v hodinách angličtiny, ale také do výuky druhého cizího jazyka nebo odborných předmětů. Díky úzké spolupráci s jazykovou agenturou Cloverleaf a Hello skládají žáci školy pravidelně mezinárodní Cambridge zkoušky. V návaznosti na výuku cizích jazyků škola pořádá tematické výjezdy žáků do Rakouska – zpravidla do Vídně a jejího okolí, ale také do Německa, Švýcarska, Francie, Itálie apod. Každoročně připravujeme a v případě zájmu i realizujeme zájezd do Velké Británie – Londýna, přičemž jsou žáci ubytovaní v britských rodinách.

Bilingvní výuka funguje od školního roku 2013/14 a je také mimo jiné každoročně podporována v rámci programu 
Rozvoj bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských,základních a středních školách 
statutárním městem Ostrava.

Školní rok 2023/2024

Bilingvní výuka letos probíhá v 9 třídách v 1. – 9. ročníku v 38 hodinách týdně. Na výuce se podílí 19 pedagogů, kteří koordinují a spolupracují s 5 rodilými mluvčími v nejazykových předmětech.  Výuka s rodilými mluvčími probíhá v 27 hodinách angličtiny a 2 hodinách ruského jazyka.

V odpoledních hodinách je realizováno 43 bilingvních kroužků. Provoz kroužků zajišťují 2 rodilí mluvčí a 21 pedagogů.

Výuka vedená v AJ:

 • matematika
 • výtvarná výchova
 • pracovní výchova
 • informatika
 • hudební výchova
 • tělesná výchova
 • zeměpis
 • přírodopis

Bilingvní kroužky:

 • SCIENCE viz video
 • STORYTELLING / STORYSINGING viz video
 • JOLLY PHONICS viz video
 • JOLLY MUSIC
 • JOLLY READING
 • SING AND LEARN
 • HAND CRAFT
 • STUDY CORNER
 • ITC CLUB
 • PROJECT CLUB
 • STARTERS
 • MOVERS
 • FLYERS
 • BUSY BEES
 • PLAY IN ENGLISH
 • READING CLUB
 • ON THE ROAD – GEOGRAPHY CLUB
 • FRENCH CLUB
 • SPANISH CLUB
 • GERMAN CLUB
 • HISTORY CLUB
 • MOVIE CLUB
 • LET´S CHAT
 • READY FOR KET
 • READY FOR PET
 • PROJECT CLUB – PREZENTATION SKILLS
 • TASTE OF THE WORLD/ DRAMA
 • LET’S SING

Proč dvojjazyčná výuka?

Znalost jazyků je pro dítě obrovská výhoda. Nejen, že se domluví, vymýšlí vícejazyčné slovní hříčky, ale nemá psychologické zábrany učit se další řeči.

Bilingvní neboli dvojjazyčné vzdělávání umožňuje lidem lépe se orientovat v multikulturním prostředí.

Může vytvořit větší toleranci vůči menšinám, omezit rasismus a rozvinout kreativitu v komunikaci. Pomocí znalosti druhého jazyka přirozeně vstřebáváme kulturu, zvyky a tradice jiného národa.

Znalost dvou a více jazyků má pozitivní vliv na vývoj mozku a kognitivních schopností.

Bilingvní jedinci jsou schopni lépe monitorovat okolní prostředí, být soustředěnější, snáze ignorovat rušivé vlivy, jsou schopni rychle reagovat na změny, sled po sobě jdoucích změn si déle uchovat v paměti.

Snowflake animace

I like to eat... animace

Výuka v anglickém jazyce 1

DOD 2015

JOLLY READING 2015

StoryTelling

JOLLY PHONICS 1

Angeliki 2

Bilingva SCIENCE

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba