Rubriky
Uncategorized

Klima školy – výsledky dotazníku

Třetím rokem jsme vyplňovali dotazník: “ Jak se nám žije v naší škole“.

Na naší škole a současně na všech porubských školách proběhlo v měsíci květnu zjišťování tvz. KLIMATU ŠKOLY anonymním dotazníkem, který připravila porubská radnice.

Srovnávácí výsledky toto průzkumu přinášíme viz níže . Děkujeme všem našim respondentům za vyjádření. Zpětná vazba bude vyhodnocena s třídními kolektivy, školním parlamentem a pedagogy na konci školního roku a v září 2022, s rodiči na třídních schůzkách a Spolku rodičů, a se zástupci Školské rady.

Vyhodnocení klimatu ZŠ a SŠ Poruba po jednotlivých kategoriích zde
Vyhodnocení klimatu školy po jednotlivých kategoriích zde

Rubriky
Uncategorized

Ocenění v Poslanecké sněmovně

Že jsme zvítězili ve výtvarném projektu Srdce s láskou darované, to jsme se už pochlubili. Nyní jsme nadto dostali pozvání, aby tvůrci převzali obě ocenění v Praze na půdě Poslanecké sněmovny. 

V pondělí 20. června v brzkých ranních hodinách jsme, v sestavě žáků 9. A a za 6. A Max Klimek a Stella Žižková, vyrazili směr Praha hlavní nádraží, nad kterým se tou dobou formoval roll cloud – unikátní meteorologický jev, který doprovázela silná bouřka. Umělcům však štěstí přeje a nás přivítalo sluníčko. Příjemně procházkovým tempem jsme došli k Poslanecké sněmovně, kde už na nás čekala Mgr. Andrea Mičíková. Po odevzdání všech sečných, bodných a střelných zbraní u ochranky jsme byli slavnostně vpuštěni dovnitř – do honosných, reprezentativních prostor Sněmovny. Zde jsme občerstvovali a Julie Kukelková z 9.A nám i všem přítomným zpříjemňovala čekání hrou na klavír. Ve 14 hodin jsme spolu s dalšími oceněnými školami a žáky zasedli do poslaneckých lavic. Přivítala nás předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Za vítězné projekty Výzva pro srdcaře, Láska prochází žaludkem, Každý má svého anděla a Podpora Ukrajině jsme obdrželi hodnotné ceny. Čas strávený v Poslanecké sněmovně byl velmi autentickým zážitkem, zvlášť, když děkovné řeči nebraly konce, a tak jsme měli možnost pocítit na vlastní kůži, jak se asi cítí poslanci při mnohahodinových obstrukcích.:)

Cestou zpět jsme ještě stihli projít alespoň nejfrekventovanější z pražských ikonických míst a v deset hodin večer jsme se ve Svinově rozloučili. Zapojení do projektu Srdce s láskou darované bylo šťastným a obohacujícím počinem a my jsme rádi, že máme zase o jeden zážitek navíc. 

Rubriky
Uncategorized

PORUBSKÁ SORELA OČIMA DĚTÍ ZŠ GENERÁLA ZDEŇKA ŠKARVADY

Výtvarné práce jsou výsledkem dlouhodobého projektu, během nějž se žáci seznamovali s architekturou charakteristickou pro oblast Poruby v okolí naší školy, přímo v terénu sledovali prvky typické pro socialistický realismus, sochařská díla a poznávali jejich historii, dobové pozadí vzniku a symboliku. Práce jsou pojaty různými výtvarnými technika jako např. kresba, malba, koláže atd., na výtvarných dílech se podíleli žáci 1. a 2. stupně ZŠ.

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy v pondělí 27. červena 2022 od 17.00 hodin v obřadní síňi porubské radnice.