Jsme škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků
Máme rodilé mluvčí v bilingvních hodinách
Previous slide
Next slide

Výuka jazyků

Žáci se již od 1. ročníku učí anglickému jazyku, od šestého ročníku si děti v jazykových třídách vybírají druhý cizí jazyk - němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu.

Volnočasové aktivity

Správně zvolené volnočasové aktivity napomáhají rozvíjet školákův talent a sociální obratnost. Nechte Vašeho školáka vybrat si zájmový kroužek na naší škole.

Moderní vybavení

Máme čtyři počítačové učebny, řadu IT zařízení pro žáky i pro učitele. Moderní didaktické pomůcky, multimediální techniku v každé třídě...

Aktuálně

1. a 2. místo na turnaji v miniházené

Ve čtvrtek 11.4. se žáci 5.B třídy zúčastnili turnaje v miniházené v Polance. Páťáci sestavili 2 družstva, která zápasila o výhru ve skupinách A a B . Obě družstva hrála excelentně a porážela soupeře velmi vysokým skóre – nejvyšší výhra byla 22

Čtěte více >

Zápis do 1.třídy – Losování

Dne 8. dubna 2024 od 17:30 hodin proběhne losování uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku – klasické jazykové třídy.  Ve slosování budou čísla uchazečů podle čtvrtého kritéria, tzn. děti s trvalým místem pobytu mimo příslušný školní obvod. Losování je

Čtěte více >

Jarní sportovní úspěch

Pískot, polesk i fandění jsme v pondělí zažili na ZŠ Ukrajinská kde se konal florbalový turnaj porubských základní škol, které ho se účastnila i naše škola. Díky tomu tady máme první jarní velký sportovní úspěch v podobě získání krásného 2 místa. Tento

Čtěte více >

Toulky Prahou

Na začátku března se třída 5. A vydala na výlet do Prahy, a to také díky vstupenkám do Studio Ypsilon, které získaly děti v rámci soutěže Srdce s láskou darované, které chtěly využít. Na tak dalekou cestu se však páťáci nevydali jen

Čtěte více >

Školkáčci na návštěvě u nás ve škole

V těchto dnech k nám do školy chodí na „kukandu“ děti z mateřských školek, aby se seznámily se školním prostředím, ve kterém se od září budou pohybovat. Tentokrát nás navštívily děti z MŠ z Baňské. Alec si s nimi zazpíval

Čtěte více >

O nás

Naše škola je postavena v centru 2. městského obvodu Poruba, je tvořena samostatnou budovou a má výbornou dostupnost.

Zaměřujeme se na bilingvní a rozšířenou výuku cizích jazyků. Angličtinu učíme od 1. ročníku a druhý cizí jazyk od 5. nebo 6. třídy. Do výuky zapojujeme rodilé mluvčí a to nejen v hodinách AJ, ale také ve výuce druhého jazyka nebo odborných předmětů.

Naši učitelé používají ve výuce nejmodernější metody a trendy (např. metoda CLIL nebo Hejného metoda), podpořené o kvalitní a početné IT vybavení. 100 % našich tříd je vybaveno multimediální technikou.

Dále využíváme jazykové laboratoře Smart Class+ a řadu odborných specializovaných učeben. Pravidelně pořádáme tematické zájezdy do zahraničí, cyklo a vodácké kurzy. Nabízíme velmi bohatou a pestrou škálu kroužků a volnočasových aktivit, ať už technických, výtvarných, sportovních, jazykových, projektových či jinak tvořivých.

Efektivně spolupracujeme s řadou místních organizací a institucí, na škole působí žákovský parlament.

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba