Jsme škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků
Máme rodilé mluvčí v bilingvních hodinách
Previous
Next

Výuka jazyků

Žáci se již od 1. ročníku učí anglickému jazyku, od šestého ročníku si děti v jazykových třídách vybírají druhý cizí jazyk - němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu.

Volnočasové aktivity

Správně zvolené volnočasové aktivity napomáhají rozvíjet školákův talent a sociální obratnost. Nechte Vašeho školáka vybrat si zájmový kroužek na naší škole.

Moderní vybavení

Máme čtyři počítačové učebny, řadu IT zařízení pro žáky i pro učitele. Moderní didaktické pomůcky, multimediální techniku v každé třídě...

Aktuálně

Nasbírali jsme 1950 kg papíru!

Milé děti a vážení rodiče, v průběhu sběrového týdne jste přinesli či přivezli celkem 1950 kg papíru! Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili a těšíme se, že na jaře překonáme 2000 kg. Gratulujeme nejlepším třídám  a jednotlivcům!Výsledky najdete zde:

Čtěte více >

Anglicko-výtvarná soutěž Oxford Illustrator

Letos se anglicko-výtvarná soutěž Oxford Illustrator uskutečnila ve čtvrtek 21. 10.2021 v ZŠ. Karla Pokorného v Porubě. Letošní ročník byl již 10. v pořadí. Celkem se zúčastnilo 42 žáků ze 16 škol. Naši školu reprezentovaly žákyně z tříd: 5. A Eliška Leidolfová, 7. A

Čtěte více >

Návštěva ředitele ostravské pobočky Alliance française

Dne 11.10.2021 navštívil naši školu ředitel ostravské pobočky Alliance française Florent Brossollet se svou asistentkou Rachel. Žákům 6. a 8. tříd představili alianci a  její aktivity, zábavnými aktivitami rozšířili slovní zásobu žáků a zahráli si jednoduché hry. Žáci je naopak zkoušeli

Čtěte více >

Pasování prvńáčků

30.9.2021 jsme slavnostně do stavu žáků pasovali 52 dětí z prvních tříd. Za podpory třídních učitelek, paní vychovatelek a žáků 9. ABC. Společně s rodiči dětí jsem si užili hezké žářiové odpoledne.

Čtěte více >

Malování nemocničních pokojů FNO

Je to tak, malovali jsme v nemocnici!Když Fakultní nemocnice Ostrava zveřejnila prosbu o dobrovolnickou výzdobu nemocničních pokojů na oddělelní dětské hematologie, žáci 9.A začali ihned v hodinách výtvarné výchovy vytvářet návrhy na zadané téma Nadmořský svět. Realizace dvou vybraných návrhů

Čtěte více >

Ředitelské volno – nabídka ŠD

Vážení rodiče,  Jak již bylo avizováno, ve dnech 25. a 26.10. 2021 bude v naší škole z technických a organizačních důvodů nařízeno ředitelské volno, dopolední výuka se nebude konat.  Nabízíme Vám pro tyto dny možnost umístit děti do Školní družiny. 

Čtěte více >

Informace ke kroužku Keramika

Pokud se nezmění epidemiologická situace, bude Kroužek Keramika I. paní učitelky Martiny Ivánkové probíhat (říjen-květen) každé úterý od 13.00 do 14.00 hod. v prostorách školních dílen. Keramický kroužek začíná v úterý 5.10. 2021. Kapacita je omezená, přednost mají děti, které

Čtěte více >

Prohlédněte si nové video z průběhu distanční výuky

O nás

Naše škola je postavena v centru 2. městského obvodu Poruba, je tvořena samostatnou budovou a má výbornou dostupnost.

Zaměřujeme se na bilingvní a rozšířenou výuku cizích jazyků. Angličtinu učíme od 1. ročníku a druhý cizí jazyk od 5. nebo 6. třídy. Do výuky zapojujeme rodilé mluvčí a to nejen v hodinách AJ, ale také ve výuce druhého jazyka nebo odborných předmětů.

Naši učitelé používají ve výuce nejmodernější metody a trendy (např. metoda CLIL nebo Hejného metoda), podpořené o kvalitní a početné IT vybavení. 100 % našich tříd je vybaveno multimediální technikou.

Dále využíváme jazykové laboratoře Smart Class+ a řadu odborných specializovaných učeben. Pravidelně pořádáme tematické zájezdy do zahraničí, cyklo a vodácké kurzy. Nabízíme velmi bohatou a pestrou škálu kroužků a volnočasových aktivit, ať už technických, výtvarných, sportovních, jazykových, projektových či jinak tvořivých.

Efektivně spolupracujeme s řadou místních organizací a institucí, na škole působí žákovský parlament.

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba