Jsme škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků
Máme rodilé mluvčí v bilingvních hodinách
Previous
Next

Výuka jazyků

Žáci se již od 1. ročníku učí anglickému jazyku, od šestého ročníku si děti v jazykových třídách vybírají druhý cizí jazyk - němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu.

Volnočasové aktivity

Správně zvolené volnočasové aktivity napomáhají rozvíjet školákův talent a sociální obratnost. Nechte Vašeho školáka vybrat si zájmový kroužek na naší škole.

Moderní vybavení

Máme čtyři počítačové učebny, řadu IT zařízení pro žáky i pro učitele. Moderní didaktické pomůcky, multimediální techniku v každé třídě...

Aktuálně

Zdatný páťák 24.5. 2022- výhra!

24.5. se na atletickém stadionu uskutečnil 4boj pro zdatné páťáky.  Družstvo bylo složeno ze 4 dívek a 4 chlapců. Soutěžili ve sprintu 50m, skoku z místa, hodu medicinbalem a překážkové dráze. Chlapci – Filip Drastich, Filip Ďurďa, Tomáš Mikolajek a

Čtěte více >

Úspěšné jaro na ZŠ Zdeňka Škarvady

Žáci naší školy jsou všestranně nadaní. Proto není divu, že během prvních jarních měsíců byli žáci úspěšní hned v několika výtvarných soutěžích lokálního i mezinárodního charakteru. Na výtvarné soutěži Jsme to, co jíme! kreslili, malovali a tvořili žáci třídy 4. B

Čtěte více >

Geologické kladívko

Dne 29.4. se tým žáků z 8.B ve složení Ludmila Mezníková a Štěpán Kašík zúčastnil geologické soutěže Geologické kladívko, kterou pořádá Vysoká škola báňská. Ač je soutěž určena spíše žákům devátých tříd a soutěže se zúčastnilo více jak dvacet týmů ze

Čtěte více >

Čarodějný rej

V pátek 29. 4. 2022 proběhl na školním hřišti čarodějný rej. Žáci 1. stupně si pod vedením hlavní čarodějnice Bohdany Hrubé a jejích pomocníků, žáků 9.A a 9.B, vyzkoušeli různé čarodějnické dovednosti (slalom na létajícím koštěti, skákání v čarodějném pytli, vaření čarodějných

Čtěte více >

Besedy se zahraničními studenty

V pátek 6.5.2022 proběhly na naší škole besedy se zahraničními studenty z Japonska , Tchaj-wanu, Kazachstánu, Ukrajiny a Ruska. Jednalo se o 90-minutový interaktivní program OSU v angličtině, který představoval kulturu rodné země studentů, převážně v netradičních ohledech a z osobního pohledu a

Čtěte více >

Dotazník kvality přátelství

Hledají se zájemci, kteří jsou ochotni svým názorem na téma „Přátelství a jeho kvalita“  přispět k výzkumu magisterské práce paní Julie Vysocké/ studentky psychologie. Pokud jste to VY dotazník ( anonymita zajištěna ) je zde:   https://forms.gle/Wg6Xw27ATs1trBzr8. Děkujeme za Vaši

Čtěte více >

Jsme to, co jíme?

Do výtvarné soutěže Jsme to, co jíme? v rámci Dne Země se zapojila celá třída 4. B. V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností tvořili různými technikami skupinovou i individuální práci. Do soutěže bylo zasláno 200 výtvarných prací. Na 1. místě v 3.

Čtěte více >

Besedy – Rizika internetu

Od ledna do dubna probíhaly ve všech třídách 2. stupně přednášky o bezpečném chování na internetu.V minulých dnech přiblížil toto téma všem ročníkům pan Lukáš Látal z organizace Nebuď oběť.Sami žáci vyhodnotili, že to byl velmi příjemný a poučný zážitek.Pan

Čtěte více >

Prohlédněte si nové video z průběhu distanční výuky

O nás

Naše škola je postavena v centru 2. městského obvodu Poruba, je tvořena samostatnou budovou a má výbornou dostupnost.

Zaměřujeme se na bilingvní a rozšířenou výuku cizích jazyků. Angličtinu učíme od 1. ročníku a druhý cizí jazyk od 5. nebo 6. třídy. Do výuky zapojujeme rodilé mluvčí a to nejen v hodinách AJ, ale také ve výuce druhého jazyka nebo odborných předmětů.

Naši učitelé používají ve výuce nejmodernější metody a trendy (např. metoda CLIL nebo Hejného metoda), podpořené o kvalitní a početné IT vybavení. 100 % našich tříd je vybaveno multimediální technikou.

Dále využíváme jazykové laboratoře Smart Class+ a řadu odborných specializovaných učeben. Pravidelně pořádáme tematické zájezdy do zahraničí, cyklo a vodácké kurzy. Nabízíme velmi bohatou a pestrou škálu kroužků a volnočasových aktivit, ať už technických, výtvarných, sportovních, jazykových, projektových či jinak tvořivých.

Efektivně spolupracujeme s řadou místních organizací a institucí, na škole působí žákovský parlament.

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba