Jsme škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků
Máme rodilé mluvčí v bilingvních hodinách
Previous
Next

Výuka jazyků

Žáci se již od 1. ročníku učí anglickému jazyku, od šestého ročníku si děti v jazykových třídách vybírají druhý cizí jazyk - němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu.

Volnočasové aktivity

Správně zvolené volnočasové aktivity napomáhají rozvíjet školákův talent a sociální obratnost. Nechte Vašeho školáka vybrat si zájmový kroužek na naší škole.

Moderní vybavení

Máme čtyři počítačové učebny, řadu IT zařízení pro žáky i pro učitele. Moderní didaktické pomůcky, multimediální techniku v každé třídě...

Aktuálně

Společné tvůrčí dílny loňské 4.A a 9.A

Dodatečně Vám přinášíme reportáž z tvořivého projektu loňských tříd 4. A a 9. A, který se uskutečnil v rámci celoškolního projektu.Během měsíce června proběhly krásné tvůrčí dílny, kdy si každý z žáků vyrobil z keramické hlíny vlastní květináč a zasadil

Čtěte více >

Ředitelské volno 29.9.2023

Na pátek 29.9.2023 je pro žáky vyhlášeno ředitelské volno. Školní jídelna v tento den nebude z technických důvodů v provozu. V souvislosti s výše uvedenými okolnostmi dojde k přerušení provozu školní družiny.

Čtěte více >

NEUVĚŘITELNÉ ÚSPĚCHY U CAMBRIDŽSKÝCH ZKOUŠE

S hrdostí oznamujeme, že většina našich osmáků a deváťáků nejenže pokořila obtížnou FCE na úrovni B2 (výš než maturita!), ale několik odvážlivců zvládlo dokonce i CAE úrovně C1. A teď se podržte. Poprvé v historii naší školy jsme vyslali některé

Čtěte více >

Informace k zahájení školního roku 2023/24

Milí žáci, vážení rodiče, nový školní rok slavnostně zahájíme v pondělí 4.9.2023 v 8.00 hod. Žáci se sejdou ve svých kmenových učebnách s třídními učiteli a setrvají ve škole do 8.45 hod V úterý 5.9. a ve středu 6.9.2023 v

Čtěte více >

A zazvoní zvonek a školní rok bude FUČ…

Milí rodiče, žáci, kolegové, školní rok se chýlí ke konci a naše Školní loď pomalu vplouvá do přístavu prázdnin. A tak, než spustíme kotvy, dovolte mi menší ohlédnutí. Pro nejmladší plavčíky byla první plavba plná nového poznání, pro zkušené námořníky

Čtěte více >

Informace k ukončení školního roku 2022/23

Rozdávání vysvědčení proběhne v pátek 30.6.2023 1. stupeň (kromě 1.B): 8,00 – 9,00 hod. POZOR! Rodiče si mohou své děti vyzvednout pouze u bočníhovchodu u ŠJ, nikoliv u hlavního vchodu! Koná se tam šerpování deváťáků! 2. stupeň + 1.B: 8,00

Čtěte více >

O nás

Naše škola je postavena v centru 2. městského obvodu Poruba, je tvořena samostatnou budovou a má výbornou dostupnost.

Zaměřujeme se na bilingvní a rozšířenou výuku cizích jazyků. Angličtinu učíme od 1. ročníku a druhý cizí jazyk od 5. nebo 6. třídy. Do výuky zapojujeme rodilé mluvčí a to nejen v hodinách AJ, ale také ve výuce druhého jazyka nebo odborných předmětů.

Naši učitelé používají ve výuce nejmodernější metody a trendy (např. metoda CLIL nebo Hejného metoda), podpořené o kvalitní a početné IT vybavení. 100 % našich tříd je vybaveno multimediální technikou.

Dále využíváme jazykové laboratoře Smart Class+ a řadu odborných specializovaných učeben. Pravidelně pořádáme tematické zájezdy do zahraničí, cyklo a vodácké kurzy. Nabízíme velmi bohatou a pestrou škálu kroužků a volnočasových aktivit, ať už technických, výtvarných, sportovních, jazykových, projektových či jinak tvořivých.

Efektivně spolupracujeme s řadou místních organizací a institucí, na škole působí žákovský parlament.

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba