Jsme škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků
Máme rodilé mluvčí v bilingvních hodinách
Previous
Next

Výuka jazyků

Žáci se již od 1. ročníku učí anglickému jazyku, od šestého ročníku si děti v jazykových třídách vybírají druhý cizí jazyk - němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu.

Volnočasové aktivity

Správně zvolené volnočasové aktivity napomáhají rozvíjet školákův talent a sociální obratnost. Nechte Vašeho školáka vybrat si zájmový kroužek na naší škole.

Moderní vybavení

Máme čtyři počítačové učebny, řadu IT zařízení pro žáky i pro učitele. Moderní didaktické pomůcky, multimediální techniku v každé třídě...

Aktuálně

Vánoce , Vánoce přicházejí…

Ano, i letos je zde adventní čas, čas setkávání se a vánočního „ladění“. Letos proběhne 7.12.2023 v 16,00 hod. na Alšově náměstí v Ostravě – Porubě. Naši pedagogové se domluvili a natrénovali „předvánoční zpívánky“, na které Vás srdečně všechny zveme:

Čtěte více >

Oznámení ředitelky školy – aktuální info

PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLY Vážení rodiče, jelikož výstražná stávka českých škol nebyla odvolána a téměř všichni zaměstnanci se jí zúčastní, nebude možné zajistit výuku a bezpečný, řádný chod školy, a proto bude muset být škola v tento den uzavřena. V provozu nebude ani školní

Čtěte více >

Úspěch osmáků v krajském kole WocaBee

Uspěli jsme v krajském kole Jazykového WocaBee šampionátu. Třída 8.ABC se v rámci našeho Moravskoslezského kraje umístila na vynikajícím 3. místě, díky čemuž postoupila do celostátního kola. Žáci dosáhli tohoto skvělého výsledku v celkové konkurenci 305 tříd našeho kraje, které

Čtěte více >

Týdenní výlet třídy 1.C do světa zvířat

V rámci celotýdenního projektu OP JAK s názvem „Ve světě zvířat“, navštívila 1.C psí útulek v Třebovicích. Děti viděly, jak probíhá péče a starost o nalezené pejsky, funkce odchytového vozu, co dělat, když zvířata potřebují pomoc. Děti besedovaly se zaměstnankyní

Čtěte více >

Osmáci se učili dělat myšlenkové mapy

Žáci 8.C dnes absolvovali pětihodinový workshop zaměřený na tvorbu myšlenkových map. Lektorka Martina Baierová z Opavy nejprve mluvila o své životní i profesní minulosti a současnosti. Následovalo prožitkové učení tvorby myšlenkových map. Každý žák si dle daných pravidel a návodu

Čtěte více >

Inovace ve výuce pracovních činností

Ve výuce pracovních činností spojujeme praktické činnosti a techniku – využíváme stavebnice inteligentního domu. Žáci 9. ročníku tyto aktivity navazují na téma volby povolání. Na fotografiích můžete vidět sestavení modelu domu s využitím programovacích modulů a čidel.

Čtěte více >

Oznámení ředitelky školy

PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLY Vážení rodiče, k dnešnímu dni jsme obdrželi od zaměstnanců Oznámení o jednodenní stávce konané dne 27.11.2023. V případě, že výstražná stávka českých škol nebude odvolána, téměř všichni zaměstnanci se jí zúčastní. Z tohoto důvodu nebude možné zajistit výuku a

Čtěte více >

O nás

Naše škola je postavena v centru 2. městského obvodu Poruba, je tvořena samostatnou budovou a má výbornou dostupnost.

Zaměřujeme se na bilingvní a rozšířenou výuku cizích jazyků. Angličtinu učíme od 1. ročníku a druhý cizí jazyk od 5. nebo 6. třídy. Do výuky zapojujeme rodilé mluvčí a to nejen v hodinách AJ, ale také ve výuce druhého jazyka nebo odborných předmětů.

Naši učitelé používají ve výuce nejmodernější metody a trendy (např. metoda CLIL nebo Hejného metoda), podpořené o kvalitní a početné IT vybavení. 100 % našich tříd je vybaveno multimediální technikou.

Dále využíváme jazykové laboratoře Smart Class+ a řadu odborných specializovaných učeben. Pravidelně pořádáme tematické zájezdy do zahraničí, cyklo a vodácké kurzy. Nabízíme velmi bohatou a pestrou škálu kroužků a volnočasových aktivit, ať už technických, výtvarných, sportovních, jazykových, projektových či jinak tvořivých.

Efektivně spolupracujeme s řadou místních organizací a institucí, na škole působí žákovský parlament.

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba