Jsme škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků
Máme rodilé mluvčí v bilingvních hodinách
Previous
Next

Výuka jazyků

Žáci se již od 1. ročníku učí anglickému jazyku, od šestého ročníku si děti v jazykových třídách vybírají druhý cizí jazyk - němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu.

Volnočasové aktivity

Správně zvolené volnočasové aktivity napomáhají rozvíjet školákův talent a sociální obratnost. Nechte Vašeho školáka vybrat si zájmový kroužek na naší škole.

Moderní vybavení

Máme čtyři počítačové učebny, řadu IT zařízení pro žáky i pro učitele. Moderní didaktické pomůcky, multimediální techniku v každé třídě...

Aktuálně

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČE Pro zájemce z řad rodičů budoucích prvňáčků připravujeme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se bude konat ve čtvrtek 2.3.2023. Na začátku února zde uveřejníme podrobné informace o organizaci a způsobu přihlášení k návštěvě naší školy.

Čtěte více >

Přírodovědná soutěž – Krajské kolo

V pátek 27.1.2023 se tříčlenný tým z 9.B a tříčlenný tým z 9.C zúčastnil krajského kola Přírodovědné soutěže, které se konalo na půdě Mendelova Gymnázia v Opavě. Žáci prokazovali své znalosti a dovednosti v oblasti přírodopisu, chemie, fyziky a ekozeměpisu. Do

Čtěte více >

NABÍDKA PRÁCE

Přijmeme na trvalý pracovní poměr  pomocnou sílu do školní kuchyně  Plný pracovní úvazek: 40 hodin týdně  Platové ohodnocení: 20 230 Kč/měsíční tarif  Nástup: ihned, případně dle domluvy  Informace u vedoucí ŠJ, tel. č. 724 482 456, 596 913 023 

Čtěte více >

Den dvojčat

Každý má ve škole nějaké nejlepší kamarády nebo kamarádky. V úterý 17. ledna 2023 mohli kamarádi přijít do školy ve stejném oblečení. Školní parlament totiž organizoval Den dvojčat, trojčat až xterčat. Do akce se zapojily děti i dospělí.

Čtěte více >

Teenager 2.0 – kroužek pro 8. a 9. třídy

Několik žáků z vyšších ročníků projevilo zájem dozvědět se více o tom, jak se efektivně učit, jak pracovat se stresem před přijímačkami apod. Proto vznikl kroužek Teenager 2.0, který je určený pro žáky 8. a 9. tříd. Bude tvořený třemi setkáními vždy v pondělí od

Čtěte více >

Přírodovědná soutěž

I v letošním roce se žáci našich devátých ročníků zúčastnili přírodovědné soutěže, kterou pořádá Mendelovo gymnázium Opava. Oblastní kolo se konalo v pátek 16.12. na půdě Wichterlova gymnázia. Do soutěže se zapojily 2 týmy z 9.A, 2 týmy z 9.B a

Čtěte více >

Betlémy pro radost -foto-reportáž

Prohlédněte si fotky k předchozímu příspěvku – výroba a předávání betlémů. Pomáhat potřebným a přinášet radost ostatním lidem však není záležitostí jen pro období Vánoc, věříme, že žáci naší školy si díky podobným společným zážitkům najdou svoji cestu, jak podporovat

Čtěte více >

Betlémy pro radost

O Vánocích se snažíme tvořit smysluplně a rozdávat radost! Není těžké představit si témata, kterým se pravidelně věnujeme ve výtvarné výchově v předvánočním čase – andílci, kapříci, svícny, dárečky,… Letos však měli naši žáci možnost vyzkoušet si něco úplně nového:

Čtěte více >

O nás

Naše škola je postavena v centru 2. městského obvodu Poruba, je tvořena samostatnou budovou a má výbornou dostupnost.

Zaměřujeme se na bilingvní a rozšířenou výuku cizích jazyků. Angličtinu učíme od 1. ročníku a druhý cizí jazyk od 5. nebo 6. třídy. Do výuky zapojujeme rodilé mluvčí a to nejen v hodinách AJ, ale také ve výuce druhého jazyka nebo odborných předmětů.

Naši učitelé používají ve výuce nejmodernější metody a trendy (např. metoda CLIL nebo Hejného metoda), podpořené o kvalitní a početné IT vybavení. 100 % našich tříd je vybaveno multimediální technikou.

Dále využíváme jazykové laboratoře Smart Class+ a řadu odborných specializovaných učeben. Pravidelně pořádáme tematické zájezdy do zahraničí, cyklo a vodácké kurzy. Nabízíme velmi bohatou a pestrou škálu kroužků a volnočasových aktivit, ať už technických, výtvarných, sportovních, jazykových, projektových či jinak tvořivých.

Efektivně spolupracujeme s řadou místních organizací a institucí, na škole působí žákovský parlament.

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba