Aktuální informace k výuce

Informace k současným opatřením v provozu školy:

Informace ředitelky školy 01/2021– zahájení školního roku 2021-2022 ZDE
Pokyn ředitelky školy č. 1-2021/22 -Provoz školy od 1.9.2021 ZDE                Pokyn ředitelky školy č. 2/2021/22 -organizace testování žáků a výuky od 3.1.2022 zde
 Aktuální stav:
Ve společných prostorách skončila povinnost nosit roušky i preventivní testování žáků dle pokynů MŠMT a  MZ ČR. 
  
Informace o třídách v karanténě na základě aktuálního rozhodnutí KHS MSK:
* 5 denní karanténu lze ukončit bez PCR testu, je-li osoba bez příznaků

** Podrobné informace k podobě distanční výuky poskytne třídní učitel 

 

TřídaTU5-ti denní karanténa*PoznámkaAktualizovánotable data
5.DMgr. Kotulanová10.1. - 14.1. včetněbez příznaků návrat do školy 17.1.​13.1.2022
6.BMgr.Maturová15.-19.1.2022 včetněbez příznaků návrat do školy 20.1.202218.1.2022
7.BMgr.Langrová15.-19.1.2022 včetněbez příznaků, bez testu návrat do školy 20.1.202218.1.2022
2.AMgr.Schwarzová15.-19.1.2022 včetněbez příznaků, bez testu návrat do školy 20.1.202218.1.2022
7.CMgr.Lotreková17.-21.1.2022 včetněbez příznaků, bez testu návrat do školy 24.1.202220.1.2022
2.BMgr.Valčíková18.-23.1.2022 včetněbez příznaků , bez testu návrat do školy 24.1.202221.1.2022
4.AMgr.Pětrošová20.-25.1.2022 včetněbez příznaků, bez testu návrat do školy 26.1.202221.1.2022
7.BMgr.Langrová18.-23.1.2022 včetněbez příznaků, bez testu návrat do školy 24.1.202221.1.2022
8.AMgr. Pijáčková22.-26.1.2022 včetněbez příznaků, bez testu návrat do školy 27.1.202223.1.2022
8.BMgr. Volná22.-26.1.2022 včetněbez příznaků, bez testu návrat do školy 27.1.202223.1 2022
8.CMgr. Petrušková22.-26.1.2022 včetněbez příznaků, bez testu návrat do školy 27.1.2022v23.1.2022
2.AMgr.Schwarzová12.-16.2.2022 včetněbez příznaků, bez testu návrat do školy 17.2.202216.2.2022
9.BMgr.Malčok12.-16.2.2022 včetněbez příznaků, bez testu návrat do školy 17.2.202216.2.2022
4.BMgr.Homolová12.-16.2.2022 včetněbez příznaků, bez testu návrat do školy 17.2.202216.2.2022
V současnosti platí ROTAČNÍ MODEL VÝUKY pro 1. stupeň, 2. stupeň zůstává na distanční výuce. 
V organizaci výuky se řídíme aktuálně platnými pokyny MŠMT.
 
Od 12. 4. 2021 – lichý týden prezenční výuka 1.ABC, 2.ABC, 3.BC
Od 19. 4. 2021 – sudý týden prezenční výuka 3.A, 4.ABCD, 5.ABC
 
 • Řídíme se metodickým pokynem MŠMT – čtěte ZDE
 • Rozvrhy hodin k distanční výuce (2. stupeň) najdete ZDE, organizační pokyny a více informací dostávají žáci přes prostředí aplikace Google Classroom přímo od svých vyučujících
 • Doporučení MŠMT k distanční výuce naleznete zde
 • Manuál Covid 19 testování ve školách DUBEN 2021 naleznete zde
Pro účast v prezenční výuce je nutno podstoupit testování (samoodběrem) – pondělí a čtvrtek. Nosit roušky a dodržovat daná hygienická pravidla.
 
Rozvrhy hodin a další organizační informace obdržíte od třídních učitelů.
 • UPOZORNĚNÍ: OD 1.1.2022 se zvyšuje cena stravenek obědů i svačin.
 • Ceny stravného: 

  • obědy žáci  7-10 let: 29 Kč      Bezlepková Dieta  31 Kč
  • 11-14 let: 30  Kč                       BD  32 Kč
  • 15 let:  31Kč                              BD  33 Kč
  • svačinky: 21 Kč
  • cena nedoplatků na 41 Kč.
 • Navyšte si prosím platby na trvalý příkaz již v prosinci.
 • Od 4.10.2021 se opět připravují svačinky, zájemci si je musí přihlásit.
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti:
 • Doba výdeje obědů:  1. 9. 2021 od 10:30 do 13:00 a od 2.-3. 9. 2021 od 11:00 do 14:00
 • ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem  – Odběr do jídlonosičů u okénka 11:15-11:30  a 13:45-14:0
 • prodej stravného:viz https://zs-skarvady831.cz/uvod/skolni-jidelna/
 • Více informací na samostatné stránce školní jídelny
 • Stravování žáků v rámci distanční výuky: viz Dodatek Vnitřního řádu ŠJ 
 • Vyzvedávání žáků ze ŠD Vyzvedávání je organizováno v celé a půl hodiny přes hlavní vchod do 15,30 a bočním vchodem od 16,00 hod. Děti musí být vybaveny rouškou.

Obecné informace k organizaci distanční/ prezenční výuky na naší škole

 • Pro organizaci výuky, zadávání a odevzdávání úkolů využíváme kurzy v aplikaci Google Classroom
 • Žáci mají zřízeny své školní Google účty (ve tvaru jmeno_prijmeni@zs-skarvady831.cz, distribuce hesla přes třídní učitele) pro práci v této aplikaci
 • Online hodiny dle stanovených rozvrhů probíhají přes aplikaci Zoom nebo Google Meet
 • Rozvrh online hodin je vždy zveřejněn podle situace
 • Touto formou probíhají také hodiny s rodilými mluvčími a bilingvní kroužky

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba