Aktuální informace k výuce

Informace k zahájenému školnímu roku 2022/23 – LISTOPAD/ PROSINEC

Vážení rodiče,

školní rok běží již na plno. Po počáteční adaptaci žáků na různých úrovních ročníků pokračujeme ve vytváření přátelských vztahů v rámci výuky a při různých formách neformálního vzdělávání. Jsou to např. divadelní představení, exkurze do archeologického parku, knihoven apod. V našem týmu začala fungovat na plný úvazek také nová paní psycholožka, která se postupně seznamuje s dětmi, třídami. Pro žáky 2. stupně proběhla praktická projektová výuka první pomoci aneb “ To dám“, se kterou nám pomáhali studenti střední zdravotnické školy Ostrava. Žáci 1. stupně mají podpořenou pohybovou výuku ve sportovním zařízení Fajném. Úspěšně soutěžíme např. v branném závodě Wolfram v Moravskoslezském matematickém šampionátě, v anglické soutěži Globetrotter. S velkým úspěchem nás reprezentovali žáci 9. tříd na Hello Erasmus Day.  Uskutečnili jsme Sběr starého papíru a ve spolupráci s Vámi nasbírali prostředky na obnovu fondu pomůcek do TV. Po covidové přestávce jsme zase mohli zrealizovat setkání s dětmi a s Vámi na Halloweenské akci. Akce měla velký ohlas.

… a co nás dále čeká? 

V rámci celoročního celoškolního projektu MLUVME SPOLU – BUĎME SPOLU ve společných aktivitách budou spolupracovat třídy 5.A+7.A, 5.C+6.A,5.B+8.A. Focení na školní kalendář a vánoční focení pro zájemce 10. a 16. listopadu. testujeme tělesnou zdatnost žáků 3. a 7. tříd. Probíhá hlasování o logu na propagační materiály. 

Aktuální stav:
Ve společných prostorách nyní není povinnost nosit roušky.
  
 
TřídaTUkaranténa - počet dnůPoznámkaAktualizováno
V současnosti platí ROTAČNÍ MODEL VÝUKY pro 1. stupeň, 2. stupeň zůstává na distanční výuce. 
V organizaci výuky se řídíme aktuálně platnými pokyny MŠMT.
 
Od 12. 4. 2021 – lichý týden prezenční výuka 1.ABC, 2.ABC, 3.BC
Od 19. 4. 2021 – sudý týden prezenční výuka 3.A, 4.ABCD, 5.ABC
 
  • Řídíme se metodickým pokynem MŠMT – čtěte ZDE
  • Rozvrhy hodin k distanční výuce (2. stupeň) najdete ZDE, organizační pokyny a více informací dostávají žáci přes prostředí aplikace Google Classroom přímo od svých vyučujících
  • Doporučení MŠMT k distanční výuce naleznete zde
  • Manuál Covid 19 testování ve školách DUBEN 2021 naleznete zde
Pro účast v prezenční výuce je nutno podstoupit testování (samoodběrem) – pondělí a čtvrtek. Nosit roušky a dodržovat daná hygienická pravidla.
 
Rozvrhy hodin a další organizační informace obdržíte od třídních učitelů.

Obecné informace k organizaci distanční/ prezenční výuky na naší škole

  • Pro organizaci výuky, zadávání a odevzdávání úkolů využíváme kurzy v aplikaci Google Classroom
  • Žáci mají zřízeny své školní Google účty (ve tvaru jmeno_prijmeni@zs-skarvady831.cz, distribuce hesla přes třídní učitele) pro práci v této aplikaci
  • Online hodiny dle stanovených rozvrhů probíhají přes aplikaci Zoom nebo Google Meet
  • Rozvrh online hodin je vždy zveřejněn podle situace
  • Touto formou probíhají také hodiny s rodilými mluvčími a bilingvní kroužky

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba