Info COVID-19

Informace k současným opatřením v provozu školy, s ohledem na aktuální vývoj pandemie a nařízení vlády

Aktuální stav: prezenční výuka všech žáků ve škole
Probíhá testování dle pokynů MŠMT a v celé budově se nosí roušky.
V současnosti platí ROTAČNÍ MODEL VÝUKY pro 1. stupeň, 2. stupeň zůstává na distanční výuce. 
V organizaci výuky se řídíme aktuálně platnými pokyny MŠMT.
 
Od 12. 4. 2021 – lichý týden prezenční výuka 1.ABC, 2.ABC, 3.BC
Od 19. 4. 2021 – sudý týden prezenční výuka 3.A, 4.ABCD, 5.ABC
 
 • Řídíme se metodickým pokynem MŠMT – čtěte ZDE
 • Rozvrhy hodin k distanční výuce (2. stupeň) najdete ZDE, organizační pokyny a více informací dostávají žáci přes prostředí aplikace Google Classroom přímo od svých vyučujících
 • Doporučení MŠMT k distanční výuce naleznete zde
 • Manuál Covid 19 testování ve školách DUBEN 2021 naleznete zde
Pro účast v prezenční výuce je nutno podstoupit testování (samoodběrem) – pondělí a čtvrtek. Nosit roušky a dodržovat daná hygienická pravidla.
 
Rozvrhy hodin a další organizační informace obdržíte od třídních učitelů.

Instruktážní video k antigennímu testování žáků:

 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti,
 • ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
 • prodej stravného: každé pondělí a středa od 7:00 – 8:00 hodin
 • Více informací na samostatné stránce školní jídelny
Od 12. 4. 2021 provoz 6,00 – 17,00 hod. za dodržování hygienických pravidel a homogenních skupin. Odchody domů vždy v půl a celou hodinu.
 
Služba k zajištění osobní přítomnosti žáků zákonných zástupů pracujících ve vybraných profesích dle Mimořádného opatření MZČr. Od 12. 4. 2021 od 7,40 – 14,30 hod. Podrobnější informace u třídních učitelů.
 • za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky.
 • Ranní družina bude fungovat od 6,00 hod ve stejném režimu jako před Vánocemi.
 • Vyzvedávání: v první den školy pošlete po dítěti přesně časy a dny ODCHODŮ, kdy si dítě vyzvednete. Vyzvedávání bude organizováno v celé a půl hodiny přes hlavní vchod do 15,30 a bočním vchodem od 16,00 hod. Děti budou potřebovat roušky.

Obecné informace k organizaci distanční výuky na naší škole

 • Pro organizaci výuky, zadávání a odevzdávání úkolů využíváme kurzy v aplikaci Google Classroom
 • Žáci mají zřízeny své školní Google účty (ve tvaru jmeno_prijmeni@zs-skarvady831.cz, distribuce hesla přes třídní učitele) pro práci v této aplikaci
 • Online hodiny dle stanovených rozvrhů probíhají přes aplikaci Zoom nebo Google Meet
 • Rozvrh online hodin je vždy zveřejněn podle situace
 • Touto formou probíhají také hodiny s rodilými mluvčími a bilingvní kroužky

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba