Aktuální informace k výuce

Informace k zahájenému školnímu roku 2022/23

Společně s dětmi jsme zahájili nový školní rok a v týdnu od 5.9.2022 zajíždíme školní režim a rozvrhy.  V tuto chvíli nás neomezují žádná další omezení. Můžeme se společně potkávat a pracovat ve škole. Pro náš školní život platí pravidla:
    Školní řád  (zde)
    Časový rozvrh vyučování
 (zde)
    Vnitřní řád ŠD (zde)

Během prvních dnů probíhají ve třídách třídnické hodiny a vytváří se mimo jiné třídní pravidla. 

V letošním roce se chceme zaměřit na rozvíjení přátelských vztahů ve třídách, mezi ročníky i na úrovni celé školy. Naše aktivity budeme směřovat na podporu spolupráce a komunikace mezi všemi a napříč školou v rámci celoročního celoškolní projetu MLUVME SPOLU – BUĎME SPOLU.

V měsíci záři  mimo jiné proběhnou adaptační dny 6.tříd, společná akce „2.A + 6.B“,  projekt „První pomoc“, projekt 3 – 5 tříd. “ sportujeme – hýbeme se“. Druhé ročníky zahájily plavání. Hlídka starších žáků pojede reprezentovat školu v rámci branné soutěže „Wolfram“. Zástupci Školního parlamentu budou besedovat s kandidáty na primátora města Ostravy.

19.9.2022 proběhnou třídní schůzky a začínají bilingvní kroužky.

Jelikož se v současné době náš život neubírá jen v naší realitě, ale často v té virtuální  a tvz. “ na sítích“  přijde nám důležité se v těchto prostředích naučit orientovat a více rozlišovat pozitiva a rizika, vést žáky k vědomému používání nových technologií.  Žáci na 2.stupni každý rok projdou školením na toto téma. Nyní i Vám rodičům nabízíme účast přednášce  „Rizika internetu a komunikačních technologií“. Přednáška bude probíhat on- line  22.9.2022 od 18,00 hod na odkaze  https://meet.google.com/hgr-upjk-gvf s odborníkem na tuto problematiku Mgr. Lukášem Látalem. Více www. nebudobet.cz

Připravujeme se také  na sběrový týden od 3. – 7.10.2022 a závěrem měsíce nás čeká slavnostní  „Pasování prvňáků“ .

Aktuální stav:
Ve společných prostorách nyní není povinnost nosit roušky.
  
 
TřídaTUkaranténa - počet dnůPoznámkaAktualizováno
V současnosti platí ROTAČNÍ MODEL VÝUKY pro 1. stupeň, 2. stupeň zůstává na distanční výuce. 
V organizaci výuky se řídíme aktuálně platnými pokyny MŠMT.
 
Od 12. 4. 2021 – lichý týden prezenční výuka 1.ABC, 2.ABC, 3.BC
Od 19. 4. 2021 – sudý týden prezenční výuka 3.A, 4.ABCD, 5.ABC
 
  • Řídíme se metodickým pokynem MŠMT – čtěte ZDE
  • Rozvrhy hodin k distanční výuce (2. stupeň) najdete ZDE, organizační pokyny a více informací dostávají žáci přes prostředí aplikace Google Classroom přímo od svých vyučujících
  • Doporučení MŠMT k distanční výuce naleznete zde
  • Manuál Covid 19 testování ve školách DUBEN 2021 naleznete zde
Pro účast v prezenční výuce je nutno podstoupit testování (samoodběrem) – pondělí a čtvrtek. Nosit roušky a dodržovat daná hygienická pravidla.
 
Rozvrhy hodin a další organizační informace obdržíte od třídních učitelů.

Obecné informace k organizaci distanční/ prezenční výuky na naší škole

  • Pro organizaci výuky, zadávání a odevzdávání úkolů využíváme kurzy v aplikaci Google Classroom
  • Žáci mají zřízeny své školní Google účty (ve tvaru jmeno_prijmeni@zs-skarvady831.cz, distribuce hesla přes třídní učitele) pro práci v této aplikaci
  • Online hodiny dle stanovených rozvrhů probíhají přes aplikaci Zoom nebo Google Meet
  • Rozvrh online hodin je vždy zveřejněn podle situace
  • Touto formou probíhají také hodiny s rodilými mluvčími a bilingvní kroužky

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba