Aktuální informace k výuce

Informace k současným opatřením v provozu školy:

Informace ředitelky školy 01/2021– zahájení školního roku 2021-2022 ZDE
Pokyn ředitelky školy č. 1-2021/22 -Provoz školy od 1.9.2021 ZDE
Aktuální stav:
Všichni  žáci mají prezenční výuku dle platného rozvrhu
Ve společných prostorách nadále trvá povinnost nosit roušky.
V současnosti platí ROTAČNÍ MODEL VÝUKY pro 1. stupeň, 2. stupeň zůstává na distanční výuce. 
V organizaci výuky se řídíme aktuálně platnými pokyny MŠMT.
 
Od 12. 4. 2021 – lichý týden prezenční výuka 1.ABC, 2.ABC, 3.BC
Od 19. 4. 2021 – sudý týden prezenční výuka 3.A, 4.ABCD, 5.ABC
 
 • Řídíme se metodickým pokynem MŠMT – čtěte ZDE
 • Rozvrhy hodin k distanční výuce (2. stupeň) najdete ZDE, organizační pokyny a více informací dostávají žáci přes prostředí aplikace Google Classroom přímo od svých vyučujících
 • Doporučení MŠMT k distanční výuce naleznete zde
 • Manuál Covid 19 testování ve školách DUBEN 2021 naleznete zde
Pro účast v prezenční výuce je nutno podstoupit testování (samoodběrem) – pondělí a čtvrtek. Nosit roušky a dodržovat daná hygienická pravidla.
 
Rozvrhy hodin a další organizační informace obdržíte od třídních učitelů.

Instruktážní video k antigennímu testování žáků:

 • Od 4.10.2021 se opět připravují svačinky, zájemci si je musí přihlásit.
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti:
 • Doba výdeje obědů:  1. 9. 2021 od 10:30 do 13:00 a od 2.-3. 9. 2021 od 11:00 do 14:00
 • ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem  – Odběr do jídlonosičů u okénka 11:15-11:30  a 13:45-14:0
 • prodej stravného:viz https://zs-skarvady831.cz/uvod/skolni-jidelna/
 • Více informací na samostatné stránce školní jídelny
 • Vyzvedávání žáků ze ŠD Vyzvedávání je organizováno v celé a půl hodiny přes hlavní vchod do 15,30 a bočním vchodem od 16,00 hod. Děti musí být vybaveny rouškou.

Obecné informace k organizaci distanční/ prezenční výuky na naší škole

 • Pro organizaci výuky, zadávání a odevzdávání úkolů využíváme kurzy v aplikaci Google Classroom
 • Žáci mají zřízeny své školní Google účty (ve tvaru jmeno_prijmeni@zs-skarvady831.cz, distribuce hesla přes třídní učitele) pro práci v této aplikaci
 • Online hodiny dle stanovených rozvrhů probíhají přes aplikaci Zoom nebo Google Meet
 • Rozvrh online hodin je vždy zveřejněn podle situace
 • Touto formou probíhají také hodiny s rodilými mluvčími a bilingvní kroužky

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba