Rubriky
Uncategorized

Malování nemocničních pokojů FNO

Je to tak, malovali jsme v nemocnici!
Když Fakultní nemocnice Ostrava zveřejnila prosbu o dobrovolnickou výzdobu nemocničních pokojů na oddělelní dětské hematologie, žáci 9.A začali ihned v hodinách výtvarné výchovy vytvářet návrhy na zadané téma Nadmořský svět. Realizace dvou vybraných návrhů – Karolíny Kotkové a Anastázie Ginkulové – proběhla ve dvou dnech 6.-7. 10. Žáci 9.A malovali přímo v pokojích nemocnice, které byly za tímto účelem na omezenou dobu vyklizeny, a výsledek si můžete sami prohlédnout na fotografiích. Za organizaci celé akce děkujeme naší nové paní učitelce výtvarné výchovy Mgr.Andree Mičíkové a paní učitelce Mgr. Martině Ivánkové. Velký dík samozřejmě patří všem zúčastněným. Dětským pacientům přejeme, aby pro ně pobyt v nemocnici byl co možná nejkratší a snad díky našemu
přičinění bude i o trochu příjemnější.