Závěr projektu SMO 2022

V těchto dnech jde do finále projekt financovaný ve spoluprací se SMO na podporu školních knihoven. Ten náš měl název „Nebojme se čtení“.

Od září 2021 a v průběhu roku 2022 jsme v rámci projektu zorganizovali interaktivní besedy pro žáky 1. stupně se spisovatelkou beletrie pro děti, Zuzanou Pospíšilovou na téma “Cesta od nápadu až k  hotové knize v rukách dětských čtenářů”, náplní besed bylo předčítání z vybraných titulů, ukázky ilustrací, soutěžní kvízy a soutěže, odpovědi na dotazy dětí.

Celá škola se postupně podílela na sepsání „Příběhu na pokračování“. Každá jednotlivá třída přispěla jednou kapitolou včetně ilustrací. Postup tvorby byl průběžně prezentován na nástěnce u vestibulu školy. Výsledkem roční práce je skutečná kniha “Líza ve světě kouzel”, jejímiž autory i ilustrátory jsou žáci naší školy. Slavnostní křest knihy i realizaci dotisku chystáme na leden 2023 (podle zájmu a počtu objednávek).

Hlavní součástí projektu byla podpora činnosti naší školní žákovské knihovny: pravidelné výpůjční hodiny, tradiční knihovnické lekce navíc i speciální  čtenářské dílny. Starší děti připravily pod vedením knihovnice úkoly přiměřené věku a dovednostem menších čtenářů. 

Úspěšnou realizací projektu se podařilo naplnit jeho cíl – rozvíjet zájem dětí o četbu a literaturu, lásku ke knihám, vypěstovat čtenářské návyky. Děti se v průběhu společného projektu vzájemně inspirovaly a motivovaly ke čtení, na základě různorodých čtenářských prožitků si kromě aktivního přístupu k literatuře vybudovaly  také hezké vzájemné vztahy napříč věkovými skupinami.

Nejnovější články:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČE Pro zájemce z řad rodičů budoucích prvňáčků připravujeme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se bude konat ve čtvrtek 2.3.2023. Na začátku února zde uveřejníme podrobné informace o organizaci a způsobu přihlášení

Čtěte více >

Přírodovědná soutěž – Krajské kolo

V pátek 27.1.2023 se tříčlenný tým z 9.B a tříčlenný tým z 9.C zúčastnil krajského kola Přírodovědné soutěže, které se konalo na půdě Mendelova Gymnázia v Opavě. Žáci prokazovali své znalosti a dovednosti v oblasti přírodopisu,

Čtěte více >

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba