A zazvoní zvonek a školní rok bude FUČ…

Milí rodiče, žáci, kolegové,

školní rok se chýlí ke konci a naše Školní loď pomalu vplouvá do přístavu prázdnin. A tak, než spustíme kotvy, dovolte mi menší ohlédnutí.

Pro nejmladší plavčíky byla první plavba plná nového poznání, pro zkušené námořníky zase rok překonání bouře z největších – složení přijímacích zkoušek na střední školu. A byl to rok velmi úspěšný, o čemž svědčí krásné výsledky, úspěchy přijetí!

Pro všechny z nás to byl konečně zase rok v lavicích, face-to-face a bez omezení. Během celoročního školního projektu „Mluvme spolu – buďme spolu“ jsme si ověřili, že potřeba komunikovat, reagovat na sebe a společně tvořit nás obohacuje a nejenže přispívá k novým přátelstvím, ale vytváří prostředí, ve kterém je snazší překonávat nástrahy či občasné těžkosti všedních dnů. Náš loňský celoškolní projekt se nám letos podařilo završit vydáním naši knihy “ Líza ve světě kouzel“, na jejíž tvorbě jsme pracovali My všichni ze Škarvady.

Děkuji za práci žákovskému parlamentu, který nás vytrhával z hrozící rutiny vtipnými akcemi, jako byly Den dvojčat, Den bez batohů nebo Den naruby. Gratuluji našim deváťákům, kteří zúročili dosavadní nabyté vědomosti u přijímacích zkoušek a mohou si plnit svůj životní sen. Děkuji všem našim žákům, kteří nás reprezentovali na nejrůznějších akcích a pomáhali utvářet dobré jméno naší školy dokonce i v rámci celorepublikových soutěží. Všechny jejich úspěchy, stejně jako další naše aktivity můžete sledovat na našem školním webu  https://zs-skarvady831.cz/uvod/ či facebookových stránkách školy https://www.facebook.com/zs.skarvady .

Velké díky patří Vašim – našim pedagogům, kteří po celý rok měli snahu předat dětem co nejvíce poznání, dovedností a motivace k úspěchům. Stejně jako žáci i oni během roku pracovali na dalších úkolech nad rámec výuky, připravovali zajímavé akce, výlety, exkurze, zpracovávali nový Školní vzdělávací program a sebevzdělávali se. Je to práce nelehká, plná úskalí, ale vždy se snaží našim žákům porozumět a podpořit v každém z nich to nejlepší.

Ráda bych poděkovala Vám rodičům za spolupráci, participaci na našem společném úkolu a za důvěru, kterou nám projevujete. Vážím si otevřené komunikace a chci ji nadále v našem vztahu podporovat.

Všem přeji zaslouženou dovolenou a žákům krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství. Vám, naši nejstarší, pak úspěšné vykročení do nového světa ! Za vedení ZŠ Škarvady,  Martina Körberová

Nejnovější články:

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba