Úspěšné jaro na ZŠ Zdeňka Škarvady

Žáci naší školy jsou všestranně nadaní. Proto není divu, že během prvních jarních měsíců byli žáci úspěšní hned v několika výtvarných soutěžích lokálního i mezinárodního charakteru. Na výtvarné soutěži Jsme to, co jíme! kreslili, malovali a tvořili žáci třídy 4. B v hodinách VV a PV. Z celkového počtu 277 zaslaných výtvarných prací byla úspěšná Izabela Vlková, která se ve své kategorii odnesla 1. místo a cenu poroty získala skupinová práce celé třídy. 

Další soutěží byla Požární ochrana očima dětí. Tato soutěž má dvě úrovně: okresní a krajské kolo. Soutěž má dlouholetou tradici a letošní ročník byl již 48. Do soutěže byly zaslány práce 1. i 2. stupně naší školy. V okresním kole naši žáci ovládli první místa.   V kategorii ZŠ 1 získal první místo Zikmund Šeděnka z třídy 1. A, ZŠ 2 získala 1. místo Ema Hrazdílková z třídy 5. A a kategorii ZŠ 4 byla úspěšná Tereza Jelínková, která rovněž obsadila 1. místo ve své kategorii. Žáci postoupili do krajského kola, kde byla konkurence obrovská. Přesto Zikmund Šeděnka a Ema Hrazdílková získali opět první místo ve svých kategoriích. Předání ocenění proběhne v Hasičském muzeu v Ostravě 24. května 2022.

Srdce s láskou darované, to je celostátní soutěž pro všechny žáky školských zařízení v celé ČR. Letos se konal již 8. ročník této soutěže. Naše škola zaslala tři výtvarné příspěvky a oceněny byly dva z nich. Jedním z nich je výtvarně pojatý projekt celé školy Láska prochází žaludkem / Každý má svého anděla. Tento projekt získal ocenění v kategorii Zvláštní cena pro školu a vyhráli jsme výtvarný materiál v hodnotě 10 000 Kč a další ceny. Druhým oceněním v kategorii Cena předsedy poslanecké sněmovny parlamentu ČR byl projekt žáků 9. A, kteří malovali pokoje pro dětské pacienty na lůžkových odděleních Fakultní nemocnice v Ostravě. Slavnostní předání proběhne 20. června 2022 v Praze na půdě Poslanecké sněmovny ČR.

Žáci 4. B se zúčastnili 50. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2022. V letošním ročníku na téma „MUZEUM“ do soutěže přišlo celkem 14 527 prací od dětí ze 77 zemí světa, odborná porota udělila 1551 ocenění včetně 202 medailí. Žákyně Isabela Matuszková a Tereza Mezníková získaly ocenění za své velkoformátové voskové batiky. Naše škola byla oceněna jako jediná v Ostravě v kategorii základních škol. 

Nejnovější články:

Klima školy – výsledky dotazníku

Třetím rokem jsme vyplňovali dotazník: “ Jak se nám žije v naší škole“. Na naší škole a současně na všech porubských školách proběhlo v měsíci květnu zjišťování tvz. KLIMATU ŠKOLY anonymním dotazníkem, který připravila porubská radnice.

Čtěte více >

Ocenění v Poslanecké sněmovně

Že jsme zvítězili ve výtvarném projektu Srdce s láskou darované, to jsme se už pochlubili. Nyní jsme nadto dostali pozvání, aby tvůrci převzali obě ocenění v Praze na půdě Poslanecké sněmovny.  V pondělí 20. června

Čtěte více >

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba