Robotel

Robotel SmartClass+ Homework

Během září jsem zprovoznili novou odbornou učebnu pro jazykovou a bilingvní výuku – Jazykovou laboratoř Robotel. Umožňuje nám pracovat přímo i mimo tuto specializovanou učebnu. Naši učitelé a žáci tak mohou využívat počítačovou učebnu, IT vybavení v knihovně nebo počítače a tablety doma. Po internetovém připojení může student pracovat s připravenými úlohami přes vzdálený přístup k databázi studijních materiálů. Ty jsou zpracovány adresně a následně jsou taktéž do databáze zaznamenány. Shodně, jako při práci s mediálními aktivitami přímo v jazykové laboratoři, jsou připraveny pro domácí procvičování.

Učebna je plně využívána nejen při dopolední výuce, ale paní učitelky našly využití i pro odpolední aktivity bilingvních kroužků.

Přístup ze školy

Odkazy pro přístup ze školy prozatím nejsou funkční!

Přístup z domu

Učebna byla vybavena z prostředků dotačního programu
statutárního města Ostrava v rámci projektu:
„Rozvoj bilingvní a cizojazyčné výuky v základních školách“

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba