Info COVID-19

Informace k současným opatřením v provozu školy, s ohledem na aktuální vývoj pandemie a nařízení vlády

Pro všechny třídy platí od 1. března 2021 distanční výuka v plném rozsahu

 • Řídíme se metodickým pokynem MŠMT – čtěte ZDE
 • Rozvrhy hodin k distanční výuce (2. stupeň) najdete ZDE, organizační pokyny a více informací dostávají žáci přes prostředí aplikace Google Classroom přímo od svých vyučujících

Změny od 1. března 2021

Žáci, kteří se stravují, si můžou vyzvedávat obědy do jídlonosičů (vždy od 11:30 do 13:30 hod.).
Kdo nebude mít zájem o tento druh stravování, je nutné obědy odhlásit. Nebudeme je hromadně odhlašovat. 
Odhlašovat lze buď telefonicky nebo přes www.strava.cz. Pondělní oběd (tj. 1. 3. 2021) lze odhlásit nejpozději do pondělí 1. 3. 2021 do 8:00 hod., na další dny stačí během dne do 12:00 hod.

 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti,
 • ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
 • prodej stravného: každé pondělí a středa od 7:00 – 8:00 hodin
 • Více informací na samostatné stránce školní jídelny
 
 

Aktuálně provoz přerušen

 • za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky.
 • Ranní družina bude fungovat od 6,00 hod ve stejném režimu jako před Vánocemi.
 • Vyzvedávání: v první den školy pošlete po dítěti přesně časy a dny ODCHODŮ, kdy si dítě vyzvednete. Vyzvedávání bude organizováno v celé a půl hodiny přes hlavní vchod do 15,30 a bočním vchodem od 16,00 hod. Děti budou potřebovat roušky.

Obecné informace k organizaci distanční výuky na naší škole

 • Pro organizaci výuky, zadávání a odevzdávání úkolů využíváme kurzy v aplikaci Google Classroom
 • Žáci mají zřízeny své školní Google účty (ve tvaru jmeno_prijmeni@zs-skarvady831.cz, distribuce hesla přes třídní učitele) pro práci v této aplikaci
 • Online hodiny dle stanovených rozvrhů probíhají přes aplikaci Zoom nebo Google Meet
 • Rozvrh online hodin je vždy zveřejněn podle situace
 • Touto formou probíhají také hodiny s rodilými mluvčími a bilingvní kroužky

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba